วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 แห่ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
2 2 นาดอกไม้ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
3 3 มาลา ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
4 4 โนนเมือง ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
5 5 หนองบัว ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
6 6 เชิญ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
7 7 หนองจิก ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
8 8 แก้งยาว ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
9 9 ดอนหัน ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
10 10 สว่างวารี ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
11 11 หนองบัว ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
12 50 ชุมแพ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
13 51 ตลาดเหนือ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
14 52 ตลาดใต้ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
15 53 สว่างวารี1 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
16 54 สว่างวารี2 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
17 55 กุดชุมแพ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
18 56 พรานราษฎร์ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
19 57 นาโพธิ์1 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
20 58 ศรีมงคล ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
21 59 โคกสูง ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
22 60 หัวหนอง ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
23 61 โนนศิลา ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
24 62 หนองตาไก้1 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
25 63 นครชัย1 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
26 64 นครชัย2 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
27 65 หนองใส ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
28 66 ไผ่กุดหิน2 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
29 67 ใหม่สามัคคี ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
30 68 สันติสุข ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
31 69 หนองขาม1 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
32 70 หนองขาม2 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
33 71 หนองผือ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
34 72 หนองผือพัฒนา ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
35 73 โชคชัย ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
36 74 มีชัย ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
37 75 หนองตาไก้2 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
38 76 มั่นคงสว่างร่มเย็ม ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
39 77 นาโพธิ์2 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
40 78 โพธิ์ทองพัฒนา ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
41 1 โนนหัน โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
42 2 โนนชัย โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
43 3 ร่องแซง โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
44 4 โนนชาติ โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
45 5 โนนเมือง โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
46 6 โนนงาม โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
47 7 หนองม่วง โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
48 8 หนองคอง โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
49 9 หลังโนนชาติ โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
50 10 โนนหันใน โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
51 1 นาหนองทุ่ม นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
52 2 โนนทองหลาง นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
53 3 ห้วยอีเปาะ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
54 4 วังยาวใหญ่ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
55 5 โนนชาด นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
56 6 โนนโก นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
57 7 วังยาวน้อย นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
58 8 นาหนองทุ่ม นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
59 9 น้อยพัฒนา นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
60 10 สระแก้ว นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
61 11 ซำผักหนาม นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
62 12 น้อยพรสวรรค์ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
63 13 วังศักดา นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น
64 1 ดอน โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
65 2 หอย โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
66 3 โคกสูง โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
67 4 โนนสว่าง โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
68 5 บัวสิมมา โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
69 6 โนนอุดม โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
70 7 โนนอุดม โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
71 8 โนนตูม โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
72 9 หินตั้ง โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
73 10 โนนสูง โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
74 11 หอย โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
75 1 นาสีนวล ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
76 2 โคกสูง ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
77 3 สัมพันธ์ ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
78 5 สว่างหนองแก ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
79 7 โคกม่วง ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
80 9 โนนศิลา ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
81 4 ขามป้อม ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
82 6 โคกม่วง ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
83 8 โคกม่วง ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
84 10 ขามป้อม ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
85 11 โป่งเอียด ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
86 12 ขามป้อม ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น
87 1 กุดเข้ หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
88 2 โนนทองหลาง หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
89 3 หนองไผ่ หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
90 4 วังหูกวาง หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
91 5 หนองไผ่ใต้ หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
92 6 ห้วยบง หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
93 7 โนนสะอาด หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
94 8 ยอดห้วย หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
95 9 พรสวรรค์ หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
96 10 หนองหล่ม หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
97 11 เทพนคร หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
98 12 วังหูกวาง หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
99 13 สุขสมบูรณ์ หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
100 14 ถิ่นอุดม หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
101 15 ใหม่นาคำ หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
102 16 แสนสุข หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
103 50 โนนสำราญ หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
104 51 หนองทุ่ม หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
105 52 หนองโดน หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
106 53 โนนแหลมทอง หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
107 54 หนองคะเน1 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
108 55 หนองคะเน2 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
109 1 ไชยสอเหนือ ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
110 2 ไชยสอ ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
111 3 หนองตาไก้ ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
112 4 โนนทองหลาง ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
113 5 หนองสังข์ ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
114 6 ท่าเดื่อ ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
115 50 ไผ่กุดหิน1 ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
116 51 หนองหว้า ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
117 52 หนองโพนทอง ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น
118 1 วังหินลาด วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
119 2 หนองทุ่ม วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
120 3 นาคำน้อย วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
121 4 ฝายหิน วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
122 5 โป่งแห้ง วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
123 6 โสกก้อง วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
124 7 โสกอุดม วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
125 8 หนองไผ่เหนือ วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
126 9 นาดี วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
127 10 วังเจริญ วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
128 11 หนองทอง วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
129 12 ก้องเจริญ วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
130 1 นาเพียง นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
131 6 หนองไฮ นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
132 7 หนองผือ นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
133 9 อาจสามารถ นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
134 2 โนนลาน นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
135 3 โนนสาวเอ้ นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
136 4 เหมือดแอ่ นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
137 5 โนนโพธิ์ นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
138 8 อาจสามารถ นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
139 10 ส้มกบ นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
140 11 หนองแก นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
141 12 อาจสามารถ นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
142 14 หนองโป่งใส นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
143 13 เหมือดแอ่ นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
144 15 โนนงาม นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
145 1 หนองเขียด หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
146 2 จอมศรี หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
147 3 โคกงาม หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
148 4 ธาตุ หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
149 5 หนองกุง หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
150 6 โนนศิลา หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
151 7 หนองหว้า หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
152 8 หนองหนามแท่ง หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
153 9 หนองเขียด หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
154 10 โนนรัง หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น
155 1 หนองเสาเล้า หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
156 2 หนองโพงโพด หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
157 3 หนองศาลา หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
158 4 หนองศาลา หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
159 5 สุขสมบูรณ์ หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
160 6 หนองหว้า หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
161 8 โนนตุ่น หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
162 10 หนองหว้า หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
163 7 ห้วยแสง หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
164 9 หนองเสาเล้า หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น
165 1 โนนสะอาด โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
166 2 เหมือดแอ่ โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
167 3 หนองบัว โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
168 4 โนนลาน โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
169 5 แสนสุข โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
170 6 สมบูรณ์สุข โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
171 7 สนามบิน โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
172 8 โนนเรียน โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
173 9 มิตรภาพ โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น

Tag: เวลาละหมาด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เวลาละหมาด ซุฮรี ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เวลาละหมาด อัสรี ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เวลาละหมาด มักริบ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เวลาละหมาด อีชา ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เวลาละศีลอด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เวลาเปิดปอซอ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เวลาแก้บวช ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น มัสยิด ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น