วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด บ้าน��������������������������������� ตำบล��������������������� อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 นากลาง นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
2 2 โคกนาเหล่า นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
3 3 โคกกระทอ นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
4 4 ใหม่สามพลัง นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
5 5 โคกนาเหล่า นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
6 6 นาสมนึก นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
7 7 นากลาง นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
8 8 นาสมหวัง นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
9 9 นาวัง นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
10 10 หนองหินตั้ง นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
11 11 บางพระจันทร์ นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
12 12 ใหม่บูรพา นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
13 13 นากลาง นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
14 1 หนองสิม นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
15 2 นาแก นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
16 3 หนองค้อ นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
17 4 ค้อใหม่ นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
18 5 นาส้มโฮง นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
19 6 ดอนมะค่า นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
20 7 นาแกเหนือ นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
21 8 นาซำจวง นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
22 9 ผาเวียง นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
23 10 นาดินดำ นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
24 1 โนนภูทอง วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
25 2 วังสำราญ วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
26 3 ผาอินทร์แปลง วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
27 4 สวนสวรรค์ วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
28 5 ไทยนิยม วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
29 6 โคกสง่า วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
30 7 นาสุรินทร์ วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
31 8 นาเจริญ วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
32 9 ไทยสามัคคี วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
33 10 แสงทองพัฒนา วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
34 11 วังไผ่ วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
35 12 วังสำราญใต้ วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
36 1 วังปลาป้อม วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู
37 2 โคกเจริญ วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู
38 3 วังปลาป้อม วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู
39 4 โคกสะอาด วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู
40 5 โคกหนองบัว วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู
41 6 หนองหัวช้าง วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู
42 7 กุดดู่ วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู
43 8 โคกสว่าง วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู
44 1 นาชุมแซง เทพคีรี นาวัง หนองบัวลำภู
45 2 ผาเจาะ เทพคีรี นาวัง หนองบัวลำภู
46 3 วังม่วง เทพคีรี นาวัง หนองบัวลำภู
47 4 วังโปร่ง เทพคีรี นาวัง หนองบัวลำภู
48 5 ภูเขาวงศ์ เทพคีรี นาวัง หนองบัวลำภู
49 6 เทพคีรี เทพคีรี นาวัง หนองบัวลำภู
50 7 เทพคีรีเหนือ เทพคีรี นาวัง หนองบัวลำภู
51 8 วังสามหาบ เทพคีรี นาวัง หนองบัวลำภู

Tag: เวลาละหมาด บ้าน��������������������������������� ต.��������������������� อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ บ้าน��������������������������������� ต.��������������������� อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู เวลาละหมาด ซุฮรี บ้าน��������������������������������� ต.��������������������� อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู เวลาละหมาด อัสรี บ้าน��������������������������������� ต.��������������������� อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู เวลาละหมาด มักริบ บ้าน��������������������������������� ต.��������������������� อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู เวลาละหมาด อีชา บ้าน��������������������������������� ต.��������������������� อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู เวลาละศีลอด บ้าน��������������������������������� ต.��������������������� อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู เวลาเปิดปอซอ บ้าน��������������������������������� ต.��������������������� อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู เวลาแก้บวช บ้าน��������������������������������� ต.��������������������� อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) บ้าน��������������������������������� ต.��������������������� อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู มัสยิด บ้าน��������������������������������� ต.��������������������� อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู