วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 นากลาง นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
2 2 โคกนาเหล่า นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
3 3 โคกกระทอ นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
4 4 ใหม่สามพลัง นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
5 5 โคกนาเหล่า นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
6 6 นาสมนึก นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
7 7 นากลาง นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
8 8 นาสมหวัง นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
9 9 นาวัง นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
10 10 หนองหินตั้ง นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
11 11 บางพระจันทร์ นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
12 12 ใหม่บูรพา นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
13 13 นากลาง นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
14 1 หนองสิม นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
15 2 นาแก นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
16 3 หนองค้อ นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
17 4 ค้อใหม่ นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
18 5 นาส้มโฮง นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
19 6 ดอนมะค่า นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
20 7 นาแกเหนือ นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
21 8 นาซำจวง นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
22 9 ผาเวียง นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
23 10 นาดินดำ นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
24 1 โนนภูทอง วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
25 2 วังสำราญ วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
26 3 ผาอินทร์แปลง วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
27 4 สวนสวรรค์ วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
28 5 ไทยนิยม วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
29 6 โคกสง่า วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
30 7 นาสุรินทร์ วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
31 8 นาเจริญ วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
32 9 ไทยสามัคคี วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
33 10 แสงทองพัฒนา วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
34 11 วังไผ่ วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
35 12 วังสำราญใต้ วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
36 1 วังปลาป้อม วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู
37 2 โคกเจริญ วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู
38 3 วังปลาป้อม วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู
39 4 โคกสะอาด วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู
40 5 โคกหนองบัว วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู
41 6 หนองหัวช้าง วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู
42 7 กุดดู่ วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู
43 8 โคกสว่าง วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู
44 1 นาชุมแซง เทพคีรี นาวัง หนองบัวลำภู
45 2 ผาเจาะ เทพคีรี นาวัง หนองบัวลำภู
46 3 วังม่วง เทพคีรี นาวัง หนองบัวลำภู
47 4 วังโปร่ง เทพคีรี นาวัง หนองบัวลำภู
48 5 ภูเขาวงศ์ เทพคีรี นาวัง หนองบัวลำภู
49 6 เทพคีรี เทพคีรี นาวัง หนองบัวลำภู
50 7 เทพคีรีเหนือ เทพคีรี นาวัง หนองบัวลำภู
51 8 วังสามหาบ เทพคีรี นาวัง หนองบัวลำภู

Tag: เวลาละหมาด อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู เวลาละหมาด ซุฮรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู เวลาละหมาด อัสรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู เวลาละหมาด มักริบ อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู เวลาละหมาด อีชา อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู เวลาละศีลอด อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู เวลาเปิดปอซอ อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู เวลาแก้บวช อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู มัสยิด อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู