วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 เซกา เซกา เซกา บึงกาฬ
2 2 ห้วยคอม เซกา เซกา บึงกาฬ
3 3 โนนสูง เซกา เซกา บึงกาฬ
4 4 ห้วยผักขะ เซกา เซกา บึงกาฬ
5 5 นางัว เซกา เซกา บึงกาฬ
6 6 โนนเหมือดแอ่ เซกา เซกา บึงกาฬ
7 7 ศรีพนา เซกา เซกา บึงกาฬ
8 8 สายปัญญา เซกา เซกา บึงกาฬ
9 9 ห้วยเรือ เซกา เซกา บึงกาฬ
10 10 เซกาใต้ เซกา เซกา บึงกาฬ
11 11 ดงไร่ เซกา เซกา บึงกาฬ
12 12 สุขสมบูรณ์ เซกา เซกา บึงกาฬ
13 13 ไทยเสรี เซกา เซกา บึงกาฬ
14 15 โคกพิทักษ์ เซกา เซกา บึงกาฬ
15 14 เซกาเหนือ เซกา เซกา บึงกาฬ
16 16 ศรีพนาเหนือ เซกา เซกา บึงกาฬ
17 17 ทรัพย์วังทอง เซกา เซกา บึงกาฬ
18 18 พัฒนาภิบาล เซกา เซกา บึงกาฬ
19 19 สายปัญญาเหนือ เซกา เซกา บึงกาฬ
20 20 เทพมงคลI เซกา เซกา บึงกาฬ
21 21 โนนสูงเหนือ เซกา เซกา บึงกาฬ
22 22 ห้วยผักขะเหนือ เซกา เซกา บึงกาฬ
23 23 อุดมทรัพย์ เซกา เซกา บึงกาฬ
24 1 ซาง ซาง เซกา บึงกาฬ
25 2 ท่าสำราญ ซาง เซกา บึงกาฬ
26 3 ซ่อมกอก ซาง เซกา บึงกาฬ
27 4 โคกบริการ ซาง เซกา บึงกาฬ
28 5 หนองยาง ซาง เซกา บึงกาฬ
29 6 ดงสาร ซาง เซกา บึงกาฬ
30 7 สันกำแพง ซาง เซกา บึงกาฬ
31 8 ท่าเรือ ซาง เซกา บึงกาฬ
32 9 ซางใต้ ซาง เซกา บึงกาฬ
33 10 โนนสง่า ซาง เซกา บึงกาฬ
34 12 ท่าสำราญเหนือ ซาง เซกา บึงกาฬ
35 13 ซางเหนือ ซาง เซกา บึงกาฬ
36 11 ซ่อมกอกเหนือ ซาง เซกา บึงกาฬ
37 1 ท่ากกแดง ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
38 2 หนองหิ้ง ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
39 3 โนนพระทราย ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
40 4 ท่ากกต้อง ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
41 5 โพธิ์น้อย ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
42 6 หนองบัวแดง ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
43 7 โนนสวรรค์ ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
44 8 ศรีอำนวยพร ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
45 9 ท่าดอกคูณ ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
46 10 หนองสิมพัฒนา ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
47 11 ท่ากกแดงเหนือ ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
48 12 ศิริเจริญ ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
49 13 เนินไผ่ ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
50 14 ท่ากกแดงกลาง ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
51 15 หนองบัวเงิน ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
52 16 โชคอำนวย ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ
53 1 ต้อง บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ
54 2 โคกกะแซ บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ
55 3 ดอนเสียด บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ
56 4 ทุ่งทรายจก บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ
57 5 โนนสวนหม่อน บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ
58 6 ศิริพัฒน์ บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ
59 7 โนนยางคำ บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ
60 8 คอนสวรรค์ บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ
61 9 ภูเงิน บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ
62 10 ภูเงิน บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ
63 11 ดอนเสียดเหนือ บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ
64 12 ดอนเสียดใต้ บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ
65 13 ศิริมงคล บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ
66 15 โคกแสงทอง บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ
67 14 ภูทรายทอง บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ
68 1 ป่งไฮ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
69 2 ท่าเชียงเครือ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
70 3 หนองชัยวาน ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
71 4 โคกโขง ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
72 5 ท่าไร่ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
73 6 โนนหนามแท่ง ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
74 7 ท่าสวรรค์ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
75 8 สังคมพัฒนา ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
76 9 ดอนก่อ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
77 10 โชคชัย ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
78 11 ท่าช้าง ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
79 12 โนนตาผา ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
80 13 หนองแก่งทราย ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
81 14 ท่าเชียงเครือใต้ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
82 15 หนองชัยวานใต้ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
83 16 ท่าสวรรค์เหนือ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
84 17 หนองไข่นก ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
85 18 ทุ่งเจริญ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
86 2 คำบอน น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
87 6 หนองตีนเผือก น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
88 7 หนองคล้า น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
89 1 น้ำจั้น น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
90 3 ท่าม่วง น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
91 4 เหล่าคาม น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
92 5 ดงกะพุง น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
93 8 หนองนาแซง น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
94 9 หนองปลาโด น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
95 10 สันติภาพ น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
96 11 คำบอนใต้ น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
97 13 คำบอนใหม่ น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
98 1 ท่าสะอาด ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ
99 12 ท่าม่วงใต้ น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ
100 2 ม่วงคัน ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ
101 3 หัวแฮต ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ
102 4 ตาลเดี่ยว ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ
103 5 ยางชุม ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ
104 6 สมสนุก ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ
105 7 โนนสวาท ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ
106 9 อุดมพร ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ
107 11 ท่าสะอาดใต้ ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ
108 12 สุขเจริญ ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ
109 13 ทรายทอง ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ
110 8 ใหม่สามัคคี ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ
111 10 ป่าก่อ ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ
112 1 หนองทุ่ม หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ
113 2 บึงเค็ง หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ
114 3 เหล่าสวนกล้วย หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ
115 4 ดงตอกแป้น หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ
116 7 กุดสิม หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ
117 8 เหล่า หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ
118 9 ท่าแคนงาม หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ
119 5 โคกก่อง หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ
120 6 หนองจิก หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ
121 10 มงคลพัฒนา หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ
122 11 ปิยะชน หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ
123 12 หนองทุ่มใต้ หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ
124 13 กุดสิมเหนือ หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ
125 1 โสกก่าม โสกก่าม เซกา บึงกาฬ
126 2 นาตาไก้ โสกก่าม เซกา บึงกาฬ
127 3 ยางเรียน โสกก่าม เซกา บึงกาฬ
128 4 หนองปะต่าง โสกก่าม เซกา บึงกาฬ
129 5 บ่อพนา โสกก่าม เซกา บึงกาฬ
130 6 ดงสว่าง โสกก่าม เซกา บึงกาฬ
131 7 โนนสำราญ โสกก่าม เซกา บึงกาฬ
132 8 หนองปลาดุก โสกก่าม เซกา บึงกาฬ
133 9 ถ้ำพระ โสกก่าม เซกา บึงกาฬ
134 10 โนนสำราญใต้ โสกก่าม เซกา บึงกาฬ
135 11 โนนงาม โสกก่าม เซกา บึงกาฬ
136 12 เจริญสุข โสกก่าม เซกา บึงกาฬ

Tag: เวลาละหมาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.เซกา จ.บึงกาฬ เวลาละหมาด ซุฮรี อ.เซกา จ.บึงกาฬ เวลาละหมาด อัสรี อ.เซกา จ.บึงกาฬ เวลาละหมาด มักริบ อ.เซกา จ.บึงกาฬ เวลาละหมาด อีชา อ.เซกา จ.บึงกาฬ เวลาละศีลอด อ.เซกา จ.บึงกาฬ เวลาเปิดปอซอ อ.เซกา จ.บึงกาฬ เวลาแก้บวช อ.เซกา จ.บึงกาฬ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.เซกา จ.บึงกาฬ มัสยิด อ.เซกา จ.บึงกาฬ