วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 นาตาล นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
2 2 ลุมพุก นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
3 3 เหมือดแอ่ นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
4 4 คันพะลาน นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
5 5 นากลาง นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
6 6 นาคอม นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
7 7 นาสะตัง นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
8 8 แก้งไฮ นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
9 9 ดอนงิ้ว นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
10 10 โนนตาล นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
11 11 ดอนนาม่อง นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
12 12 นาม่วง นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
13 13 โพธิ์ทอง นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
14 14 ดอนดู่ นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
15 15 โนนบก นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
16 16 นานคร นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
17 17 โนนงาม นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
18 18 โนนเจริญ นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
19 1 พะลาน พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
20 2 นาทราย พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
21 3 ปากแซง พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
22 4 บก พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
23 5 โพนแพง พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
24 6 ทุ่งเกลี้ยง พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
25 7 หนองนกเขียน พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
26 8 นาดง พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
27 9 นาหินโหง่น พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
28 10 ดอนนางนิล พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
29 11 หนองบัว พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
30 12 นาอาลอน พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
31 13 ทางโค้ง พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
32 1 กองโพน กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
33 2 นาชุม กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34 3 โนนสำราญ กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
35 4 ค้อ กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
36 5 ไหล่ธาตุ กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
37 6 สมสะอาด กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
38 7 สองห้อง กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
39 8 ไทรงาม กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
40 9 ค้อน้อย กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
41 10 โนนสว่าง กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
42 11 หนองไก่ป่า กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
43 12 ดอนส้มโฮง กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
44 13 นาสะเดา กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
45 14 ถ้ำตาลาว กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
46 1 สง่า พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
47 2 หนองหอย พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
48 3 ศรีคุณ พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
49 4 พังเคน พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
50 5 นาคำ พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
51 6 โนนตูม พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
52 7 โนนขุมคำ พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
53 8 ด่านฮัง พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
54 9 ด่านหม่วน พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
55 10 นาเวียง พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
56 11 หนองเมือง พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
57 12 หนองเต่า พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
58 13 บ๋าหลวง พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
59 14 ทุ่งสว่าง พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
60 15 นาอุดม พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
61 16 โนนวัฒนา พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
62 17 โนนสมบูรณ์ พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
63 18 โคกก่อง พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
64 19 เพชรเจริญ พังเคน นาตาล อุบลราชธานี

Tag: เวลาละหมาด อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี เวลาละหมาด ซุฮรี อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี เวลาละหมาด อัสรี อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี เวลาละหมาด มักริบ อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี เวลาละหมาด อีชา อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี เวลาละศีลอด อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี เวลาเปิดปอซอ อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี เวลาแก้บวช อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี มัสยิด อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี