วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 นาจะหลวย นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
2 2 ท่าก่อ นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
3 3 แก้งเรือง นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
4 4 คำโทน นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
5 5 โคกใหญ่ นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
6 6 ดงขวาง นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
7 7 ห้วยโลก นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
8 8 หลักเมือง นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
9 9 แก้งขี้เหล็ก นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
10 10 ศรีพรม นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
11 11 กลางเมือง นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
12 12 ห้วยซันใต้ นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
13 13 ห้วยซันเหนือ นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
14 14 โคกใหญ่ นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
15 15 แก้งเรืองพัฒนา นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
16 16 หนองมันปลา นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
17 17 คำน้ำอ้อม นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
18 18 ไร่นาเจริญ นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
19 19 ไร่ภูจอง นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
20 1 ป่าพอก โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
21 2 กวางดีด โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
22 3 โคกเทียม โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
23 4 ป่าก้าว โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
24 5 โนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
25 6 แสนสุข โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
26 7 โนนคูณ โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
27 8 ป่าก้าว โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
28 9 โนนเกษม โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
29 10 โนนบก โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
30 11 กวางดีดบูรพา โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
31 1 ฝั่งเพ พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
32 2 ม่วง พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
33 3 บุ่งคำ พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34 4 คุ้ม พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
35 5 แสนชะนี พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
36 6 แก้งขอ พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
37 7 หนองกระโดน พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
38 8 โนนสวาง พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
39 9 ธารไร่น้อย พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
40 10 บุ่งคำ พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
41 1 ตูม บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
42 2 โนนแดง บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
43 3 คำบอน บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
44 4 โคกน้อย บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
45 5 ทุ่งเงิน บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
46 6 ดอนยาว บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
47 7 โนนเจริญ บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
48 8 โนนแดง บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
49 9 โคกน้อย บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
50 10 หนองแวง บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
51 11 คำบอน บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
52 12 โนนแดงน้อย บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
53 13 โนนแดงพัฒนา บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
54 14 คำบอนสุขสันต์ บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
55 15 ใหม่บูรพา บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
56 16 ดอนเจริญ บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
57 17 โนนแดงสุขสันต์ บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
58 1 โสกแสง โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
59 2 โพนแอวขัน โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
60 3 คำม่วง โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
61 4 ทับไฮ โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
62 5 ทุ่งเพียง โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
63 6 ดอนชัยชนะ โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
64 7 โนนสว่าง โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
65 8 ป่าไร่ โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
66 9 โสกแสง โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
67 10 นาคำ โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
68 11 สุขสำราญ โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
69 1 ตบหู โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
70 2 พรสวรรค์ โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
71 3 คำอุดม โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
72 4 ดงสว่าง โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
73 5 โนนว่าน โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
74 6 แก้งกกไฮ โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
75 7 โนนป่ารัง โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
76 8 ตบหู โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
77 9 คำอุดม โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
78 10 โนนสวรรค์ โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี

Tag: เวลาละหมาด ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เวลาละหมาด ซุฮรี ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เวลาละหมาด อัสรี ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เวลาละหมาด มักริบ ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เวลาละหมาด อีชา ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เวลาละศีลอด ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เวลาเปิดปอซอ ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เวลาแก้บวช ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี มัสยิด ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี