วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 10 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
2 10 รียนเบ็ญจะมะมหาราช3 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3 10 รียนเบ็ญจะมะมหาราช4 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
4 10 วัดท่าวังหิน ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
5 10 วัดกุดคูณ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
6 10 หลังโรงเรียนเยาวเรศฯ3 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
7 10 หลังโรงเรียนเยาวเรศฯ2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
8 10 โรงเรียนเทศบาล3สามัคคีฯ3 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
9 10 สำนักงานที่ดินจังหวัด ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
10 10 หลังโรงเรียนเยาวเรศฯ1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
11 11 ถนนพนม2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
12 11 ถนนพนม1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
13 11 วัดโรมันคาทอลิค ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
14 - ชุมชนกุดคูณ2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
15 11 วิทยาลับสารพัดช่างอุบลฯ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
16 11 วัดไชยมงคล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
17 11 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
18 11 วัดสุปัฎนารามวรวิหาร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
19 11 ศาลาประชาคม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
20 11 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
21 12 วัดทุ่งศรีเมือง1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
22 12 วัดทุ่งศรีเมือง2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
23 12 วัดหลวง1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
24 12 วัดหลวง2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
25 12 วัดกลาง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
26 12 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลฯ1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
27 12 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลฯ2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
28 12 วัดเลียบ1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
29 12 วัดเลียบ2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
30 12 วัดเลียบ3 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
31 13 วัดพลแพน ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
32 13 ตลาดสดเทศบาล5 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
33 13 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34 13 วัดสารพัฒนึก2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
35 13 วัดสารพัฒนึก1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
36 13 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
37 13 ถนนอุปลีสาน ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
38 13 ดอนเจ้าปู่ทองแดง2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
39 13 ดอนเจ้าปู่ทองแดง1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
40 13 โรงเรียนปทุมวิทยากร1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
41 14 โรงเรียนปทุมวิทยากร2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
42 14 ศาลากลางบ้านดู่4 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
43 14 ศาลากลางบ้านดู่3 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
44 14 สหกรณ์การเกษตร1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
45 14 วังทอง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
46 14 วัดศรีแสงทอง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
47 14 สหกรณ์การเกษตร3 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
48 14 สหกรณ์การเกษตร2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
49 14 ศาลากลางบ้านดู่1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
50 14 ศาลากลางบ้านดู่2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
51 15 ทางเข้าคริสตจักร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
52 15 วัดศรีประดู่2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
53 15 วัดศรีประดู่1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
54 15 วัดบูรพาราม1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
55 15 วัดบูรพาราม2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
56 15 วัดบูรพาราม3 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
57 50 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
58 51 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
59 52 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง3 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
60 53 โรงเรียนโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
61 54 โรงเรียนโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
62 55 วัดพระธาตุหนองบัว1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
63 56 วัดพระธาตุหนองบัว2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
64 57 โรงเรียนเทศบาล2หนองบัว1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
65 58 ศาลาหนองนาควาย1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
66 59 ศาลาหนองนาควาย2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
67 60 วัดบ้านนาควาย1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
68 61 วัดบ้านนาควาย2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
69 62 โรงเรียนเมืองอุบล1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
70 63 โรงเรียนเมืองอุบล2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
71 64 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลฯ2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
72 65 สวนสุขภาพ1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
73 66 สวนสุขภาพ2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
74 67 วัดป่าแสนอุดม3 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
75 68 ต้นซอยสุขาอุปถัมภ์11 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
76 69 วัดป่าแสนอุดม2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
77 70 วัดป่าแสนอุดม1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
78 71 ท้ายซอยสุขาอุปถัมภ์11 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
79 72 สามแยกพระศรีมหาโพธิ์1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
80 73 สามแยกพระศรีมหาโพธิ์2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
81 74 สาโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลฯ1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
82 75 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลฯ1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
83 76 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลฯ2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
84 77 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลฯ3 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
85 78 ซอยชยางกูร2.1(1) ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
86 79 ซอยชยางกูร2.1(2) ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
87 80 โรงเรียนนารีนุกูล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
88 81 สวนสาธารณะอยู่วงศ์ธรรม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
89 82 วัดทองนพคุณ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
90 83 วัดปทุมมาลัย1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
91 84 วัดปทุมมาลัย2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
92 85 วัดแจ้ง1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
93 86 วัดแจ้ง2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
94 87 วัดมหาวนาราม1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
95 88 วัดมหาวนาราม2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
96 89 วัดมณีวนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
97 90 โรงเรียนอุบลวิทยาคม2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
98 91 โรงเรียนอุบลวิทยาคม1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
99 92 ศาลเยาวชนและครอบครัว ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
100 93 วัดสว่างอารมณ์1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
101 94 วัดสว่างอารมณ์2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
102 95 โรงเรียนเทศบาล3สามัคคีฯ2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
103 96 โรงเรียนเทศบาล3สามัคคีฯ1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
104 97 วิทยาลัยเทคนิค2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
105 98 วิทยาลัยเทคนิค1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
106 99 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
107 1 หัวเรือ หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
108 2 หนองมุก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
109 3 หัวเรือ หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
110 4 หนองจอก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
111 5 หนองยาง หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
112 6 หนองเม็ก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
113 7 สำราญ หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
114 8 หนองจำนัก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
115 9 ค้อ หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
116 10 อ้น หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
117 11 หัวเรือ หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
118 12 หนองก่าน หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
119 13 ทุ่งหนองพอก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
120 14 หนองจิก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
121 15 ทุ่งขามเหนือ หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
122 16 หัวเรือทอง หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
123 1 หนองไหล หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
124 2 หนองไหล หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
125 3 ทุ่งขุนใหญ่ หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
126 4 จานไหล หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
127 5 เชือก หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
128 6 หนองขอน หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
129 7 หนองช้าง หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
130 9 หนองไฮ หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
131 8 ดอนชี หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
132 10 หนองขอน หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
133 11 ทุ่งบูรพา หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
134 12 หนองไหล หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
135 13 พรานบุญ หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
136 14 นาทุ่งมั่ง หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
137 15 หนองขอน หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
138 1 ปากห้วยวังนอง ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
139 2 สรัางทราย ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
140 3 ดงห่องแห่ ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
141 4 โนนสมบูรณ์ ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
142 5 ดงเจริญ ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
143 6 ท่าเตาไห ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
144 7 ปทุม ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
145 8 ประชาสรรค์ ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
146 9 โนนม่วงพัฒนา ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
147 10 ร่วมใจ ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
148 11 หนองบก ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
149 12 ชลประทาน ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
150 1 ขามใหญ่ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
151 2 หนองเค็ง ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
152 3 ก้านเหลือง ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
153 4 ด้ามพร้า ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
154 5 ห้วยคุ้ม ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
155 6 ดอนแค ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
156 7 หนองมะนาว ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
157 8 หัวคำ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
158 9 หนองหว้า ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
159 10 ขามใหญ่ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
160 11 หนองปลาปาก ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
161 12 ดอนยูง ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
162 13 หนองบัว ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
163 14 หนองไผ่ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
164 15 นาคำ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
165 16 นาดูนน้อย ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
166 17 หนองมะเขือ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
167 18 ดอนกลาง ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
168 19 นาอุดม ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
169 20 ดอนเเค ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
170 21 หัวดูน ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
171 22 โชคเมือง ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
172 23 วนารมย์ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
173 24 ดงคำอ้อ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
174 25 ดอนกลาง ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
175 26 ห้วยคุ้ม ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
176 1 ท่าบ่อใต้ แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
177 2 ท่าบ่อ แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
178 3 หนองแก แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
179 4 หนองจาน แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
180 5 ทุ่งขุนน้อย แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
181 6 คูเดื่อ แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
182 7 ทับไทย แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
183 8 ท่ากกแห่ แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
184 9 ทุ่งหว้า แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
185 10 หนองหอย แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
186 1 หนองบ่อ หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
187 2 หนองบ่อ หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
188 3 หนองบ่อ หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
189 4 หนองบ่อ หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
190 5 มะเขือ หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
191 6 โพนงาม หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
192 7 โพนงาม หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
193 8 ดงบัง หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
194 9 ดงบัง หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
195 10 จานตะโนน หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
196 11 จานตะโนน หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
197 12 สำลาก หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
198 13 ท่าสนามชัย หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
199 1 ตำแย ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
200 2 นาเมือง ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
201 3 ปลาดุก ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
202 4 ยางลุ่ม ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
203 5 ยางเทิง ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
204 6 บาก ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
205 7 นาเยีย ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
206 8 ไร่น้อย ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
207 9 คำพ่อปลา ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
208 10 นามึน ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
209 11 พุทธนิคม ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
210 12 โนนหงษ์ทอง ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
211 13 ทุ่งสำราญ ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
212 14 ทุ่งสว่าง ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
213 15 ดงแสนสุข ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
214 16 ปลาดุก ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
215 17 แคนคำ ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
216 18 นิคมพัฒนา ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
217 19 ปลาดุกทอง ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
218 1 หมากมี่ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
219 2 นางิ้ว กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
220 3 ดอน กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
221 4 กระโสบ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
222 5 เค็ง กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
223 6 ดินดำ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
224 7 บ่อหวาย กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
225 8 โนน กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
226 10 หนองทาม กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
227 1 ค้อ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
228 2 กุดลาด กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
229 3 ปากน้ำ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
230 9 นาใต้ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
231 11 ทุ่งแสนสุข กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
232 4 นาคำ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
233 5 ผาแก้วใหญ่ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
234 6 หนองมะนาว กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
235 7 ผาแก้วน้อย กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
236 8 โพธิ์ทอง กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
237 9 กุดลาดใต้ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
238 10 ปากน้ำ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
239 11 ผาแก้วใต้ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
240 12 ค้อเหนือ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
241 13 มะนาวเหนือ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
242 14 ค้อ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
243 1 หนองแต้ ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
244 2 ขี้เหล็ก ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
245 3 สว่าง ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
246 4 หนองตอแก้ว ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
247 5 นาไหทอง ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
248 6 ทุ่งคำไผ่ ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
249 7 คำเจริญ ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
250 8 หนองเสือ ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
251 9 ทุ่งใหญ่ ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
252 10 หนองเชียงมอง ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
253 11 หนองแต้ ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
254 1 ข่าโคม ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
255 2 ข่าโคม ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
256 3 ปะอาว ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
257 4 ปะอาว ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
258 6 ปะอาว ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
259 7 สร้างหมากแข้ง ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
260 5 ปะอาว ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
261 8 ทุ่งนาเพียง ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

Tag: เวลาละหมาด ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เวลาละหมาด ซุฮรี ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เวลาละหมาด อัสรี ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เวลาละหมาด มักริบ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เวลาละหมาด อีชา ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เวลาละศีลอด ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เวลาเปิดปอซอ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เวลาแก้บวช ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี มัสยิด ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี