วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 2 หาด เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
2 4 ม่วง เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
3 1 โนนลาน เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
4 3 หมากยาง เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
5 5 โนนแดง เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
6 6 ค้อ เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
7 7 หนองคูใหญ่ เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
8 8 หนองคูน้อย เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
9 9 เหนือโนนลาน เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
10 10 ม่วงงาม เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
11 12 หนองคูใต้ เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
12 13 โนนลานกลาง เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
13 11 ค้อใต้ เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
14 14 หาดใหม่พัฒนา เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
15 15 หนองคูใหม่ เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
16 16 หมากยางเหนือ เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
17 1 เป๊าะ บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
18 2 เป๊าะ บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
19 3 เป๊าะ บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
20 4 โนนสาวสวย บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
21 6 นาสวน บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
22 7 หนองหล่ม บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
23 5 จอมพระ บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
24 8 บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
25 9 บึงบูรพา บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ

Tag: เวลาละหมาด อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ เวลาละหมาด ซุฮรี อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ เวลาละหมาด อัสรี อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ เวลาละหมาด มักริบ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ เวลาละหมาด อีชา อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ เวลาละศีลอด อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ เวลาเปิดปอซอ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ เวลาแก้บวช อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ มัสยิด อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ