วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 คอก ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
2 2 สวาย ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
3 3 จังกระดาน ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
4 4 โพง ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
5 5 มะขาม ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
6 6 ติ้ว ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
7 7 พราน ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
8 8 ไพรบึง 1 ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
9 9 ผือ ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
10 10 ตราด ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
11 11 ทุ่ม ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
12 12 กระแมด ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
13 13 กอก ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
14 14 ภูมิ ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
15 15 ไพรบึง 2 ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
16 16 ไพรบึง 3 ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
17 17 หนองปิด ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
18 18 สนวน ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
19 19 หนองไพร ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
20 20 โพธิ์ไทร ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
21 21 พอก ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
22 1 หนองอารี ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ
23 2 โตรย ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ
24 3 ลาวเดิม ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ
25 4 หนองหิน ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ
26 5 ดินแดง ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ
27 6 ดองดึง ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ
28 7 อาหวด ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ
29 8 สร้างใหญ่ ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ
30 9 หนองสิม ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ
31 1 ปราสาทเยอเหนือ ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ
32 2 ปราสาทเยอใต้ ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ
33 3 ประอาง ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ
34 4 หนองพัง ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ
35 5 เตรี๊ยะ ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ
36 6 กันตรุม ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ
37 7 คูสี่แจ ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ
38 8 คูสี่แจเหนือ ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ
39 9 พิทักษ์ ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ
40 10 ปราสาทเยอตะวันตก ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ
41 11 ประอางเหนือ ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ
42 1 สำโรงพลัน สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
43 2 โป่ง สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
44 3 สะเดาน้อย สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
45 4 ชำแระ สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
46 5 หัวช้าง สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
47 6 ตาติ่ง สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
48 7 ปุดเนียม สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
49 8 ไทร สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
50 9 สังกัน สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
51 10 ตาจวน สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
52 11 ฮ่องสามัคคี สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
53 12 ไม้แก่น สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
54 13 สำโรงธรรม สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
55 14 ตาโมกข์ สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
56 15 สำโรงพลันตะวันออก สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
57 16 กันทก สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
58 17 ตาตุม สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
59 1 โพนปลัด สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ
60 2 เขวา สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ
61 3 จังเอิญ สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ
62 4 หนองอิไทย สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ
63 5 ห้วย สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ
64 6 สลักได สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ
65 7 อาลัย สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ
66 8 พะแวะ สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ
67 9 หนองยาว สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ
68 10 ระหาร สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ
69 11 สุขสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ
70 12 พะแวะเหนือ สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ
71 1 กันตรวจ โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ
72 2 หนองระเยียว โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ
73 3 ตาเจาเหนือ โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ
74 4 โคน โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ
75 5 แดง โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ
76 6 ตะเคียน โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ
77 7 หนองปิงปอง โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ
78 8 ห้วยป่าม่วง โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ
79 9 ตาเจาใต้ โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ
80 10 หนองสำราญ โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ

Tag: เวลาละหมาด ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ เวลาละหมาด ซุฮรี ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ เวลาละหมาด อัสรี ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ เวลาละหมาด มักริบ ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ เวลาละหมาด อีชา ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ เวลาละศีลอด ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ เวลาเปิดปอซอ ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ เวลาแก้บวช ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ มัสยิด ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ