วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 แคนดง แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
2 2 ยางทะเล แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
3 3 สำโรง แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
4 4 นาแซง แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
5 5 หนองแสง แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
6 6 หนองซองแมว แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
7 7 หนองการะโก แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
8 8 กระทุ่ม แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
9 9 โนนสมบูรณ์ แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
10 10 โนนกลาง แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
11 11 อนามัย แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
12 12 ใหม่โนนสวรรค์ แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
13 13 โคกเก่า แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
14 14 ม่วงทะเล แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
15 15 เทพสัมพันธ์ แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
16 16 ไมตรีจิต แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
17 17 หนองเครือ แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
18 18 ม่วงน้อย แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
19 1 ดงพลอง ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
20 2 ดงพลอง 2 ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
21 3 หนองใหญ่ ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
22 4 ยิ่งเจริญ ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
23 5 หนองแวง ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
24 6 ขาม ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
25 7 กระทุ่ม ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
26 8 ป่าหนาม ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
27 9 พิมาย ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
28 10 น้อยโรงงาน ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
29 11 ขี้ตุ่น ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
30 12 จานน้อย ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
31 13 ชุมแสงใหม่ ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
32 1 สระบัว สระบัว แคนดง บุรีรัมย์
33 2 ยางน้อย สระบัว แคนดง บุรีรัมย์
34 3 หัวหนองแคน สระบัว แคนดง บุรีรัมย์
35 4 หนองสรวง สระบัว แคนดง บุรีรัมย์
36 5 เมืองน้อย สระบัว แคนดง บุรีรัมย์
37 6 แคนทะเล สระบัว แคนดง บุรีรัมย์
38 7 ชาด สระบัว แคนดง บุรีรัมย์
39 8 งิ้ว สระบัว แคนดง บุรีรัมย์
40 9 โนนพยอม สระบัว แคนดง บุรีรัมย์
41 10 เมืองบัวพัฒนา สระบัว แคนดง บุรีรัมย์
42 11 เมืองใหม่พัฒนา สระบัว แคนดง บุรีรัมย์
43 12 ประชาแสนสุข สระบัว แคนดง บุรีรัมย์
44 1 โนนสำราญ หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์
45 2 ตะแบง หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์
46 3 ปอแดง หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์
47 4 หัวฝาย หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์
48 5 น้อยหนองบึง หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์
49 6 โคกสว่าง หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์
50 7 ขี้เหล็ก หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์
51 8 โนนเขวา หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์
52 9 หนองหญ้าคา หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์
53 10 ป่ามัน หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์
54 11 วังน้ำใส หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์

Tag: เวลาละหมาด อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด ซุฮรี อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด อัสรี อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด มักริบ อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด อีชา อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ เวลาละศีลอด อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ เวลาเปิดปอซอ อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ เวลาแก้บวช อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ มัสยิด อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์