วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ตะโคง บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
2 2 กระดึง บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
3 3 ด่าน บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
4 4 โคกวัด บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
5 5 โนนสวรรค์ บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
6 6 นาฝาย บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
7 7 โยนช้า บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
8 8 ทุ่งสว่าง บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
9 9 สองห้อง บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
10 10 หนองบึง บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
11 11 โคกขาม บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
12 12 โนนสว่าง บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
13 13 หนองทับ บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
14 14 โนนเจริญ บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
15 15 หนองทับโพธิ์ทอง บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
16 16 หนองบัวทอง บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
17 17 หัวถนน บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
18 18 ระหาร บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
19 19 หนองหว้าประชาสรรค์ บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
20 20 เสม็ด บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
21 1 ปราสาท ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
22 2 ปราสาท ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
23 3 ปราสาทพร ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
24 4 หนองละเบิก ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
25 5 ดอนไม้งาม ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
26 6 กระหัง ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
27 7 ขาม ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
28 8 ตลาด ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
29 9 กระชายใหญ่ ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
30 10 ตะโก ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
31 11 มะขามป้อม ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
32 12 บุ ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
33 13 นาล้อม ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
34 14 ละเบิก ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
35 15 กระชายน้อย ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
36 16 เกษตรพัฒนา ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
37 17 หนองสะแก ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
38 18 กระชายสามัคคี ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
39 1 ปลัดปุ๊ก วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์
40 2 อารัง วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์
41 3 หนองโสน วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์
42 4 กะหาด วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์
43 5 สำโรง วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์
44 6 ปลัดปุ๊ก วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์
45 7 แคน วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์
46 8 ไผ่ทุ่ง วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์
47 9 โสนน้อย วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์
48 10 สำโรงน้อย วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์
49 11 หนองไผ่ วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์
50 12 สัมพันธ์ วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์
51 1 ดงกระทิง โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์
52 2 ปอหู โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์
53 3 หนองแต้ โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์
54 4 ดงเย็น โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์
55 5 สำโรง โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์
56 6 หนองสระ โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์
57 7 โนนขวาง โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์
58 8 หนองนา โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์
59 9 หอแดง โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์

Tag: เวลาละหมาด อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด ซุฮรี อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด อัสรี อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด มักริบ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด อีชา อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เวลาละศีลอด อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เวลาเปิดปอซอ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เวลาแก้บวช อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ มัสยิด อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์