วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
2 2 ขลุงไผ่ โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
3 3 ราษฎร์พัฒนา โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
4 4 ผาแดง โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
5 5 อุบลสามัคคี โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
6 6 โคกกระเบื้อง โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
7 7 โนนรัง โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
8 8 ทรัพย์สุวรรณ โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
9 9 น้อยลพบุรี โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
10 10 ไร่สมบูรณ์ โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
11 11 อุบลสามัคคี 2 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
12 12 ไผ่งาม โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
13 13 โคกกระเบื้อง 2 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
14 14 ไผ่ทอง โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
15 15 โนนสุริยา โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
16 16 น้อยหัวสะพาน โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
17 17 รุ่งอรุณ โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
18 1 ทุ่งจังหัน ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
19 2 ทุ่งจังหัน ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
20 3 ฝายใหญ่ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
21 4 หนองแค ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
22 5 ทวีทรัพย์ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
23 6 โนนสำราญ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
24 7 ซับสมบูรณ์ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
25 8 หนองหิน ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
26 9 ซับเจริญ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
27 10 ทุ่งเศรษฐี ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
28 11 ใหม่นำเจริญ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
29 12 ทุ่งรวงทอง ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
30 13 ซับอุดม ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
31 14 ทุ่งพัฒนา ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
32 1 โนนสุวรรณ โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
33 2 หนองหญ้าปล้อง โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
34 3 หนองตาปู่ โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
35 4 โกรกแก้ว โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
36 5 ซับบอน โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
37 6 โคกสามัคคี โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
38 7 โคกรัก โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
39 8 นาตากลม โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
40 9 โกรกหวาย โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
41 10 หนองพลวง โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
42 11 หนองไข่เท่า โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
43 12 โคกเจริญ โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
44 1 ดอนสมบูรณ์ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
45 2 ดอนตาอยู่ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
46 3 ดงบัง ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
47 4 ดงเจริญ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
48 5 หนองตาเฮียง ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
49 6 หนองไทร ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
50 7 ม่วงงาม ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
51 8 หนองตะไกร์ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
52 10 ดงสันติ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
53 9 ดอนพัฒนา ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
54 11 ดอนเจริญ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
55 12 ดงนคร ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
56 13 ดงพัฒนา ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์

Tag: เวลาละหมาด ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด ซุฮรี ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด อัสรี ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด มักริบ ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด อีชา ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เวลาละศีลอด ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เวลาเปิดปอซอ ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เวลาแก้บวช ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ มัสยิด ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์