วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 พลวง ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์
2 2 สี่เหลี่ยม ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์
3 3 ตลาดห้วยราช ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์
4 4 โคกกรวด ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์
5 5 บุตาแพง ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์
6 6 กรวด ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์
7 7 ดวน ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์
8 8 กราด ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์
9 9 สง่างาม ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์
10 10 สุขสมบูรณ์ ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์
11 1 สามแวง สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์
12 2 ใหม่ สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์
13 3 ใหม่ สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์
14 4 สะแกสามัคคี สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์
15 5 ใหม่ สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์
16 6 โคกเจริญ สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์
17 7 ใหม่ทักษิณ สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์
18 8 เพชรน้อย สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์
19 1 ตาเสา ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์
20 2 หว้า ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์
21 9 โคกกระเบา สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์
22 3 ทานตะวัน ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์
23 4 กระโดน ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์
24 5 มะขาม ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์
25 6 ตาเสา ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์
26 7 ขาม ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์
27 8 สามัคคี ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์
28 9 หนองแวง ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์
29 10 บ่อทอง ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์
30 1 ตะโก บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์
31 2 โสน บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์
32 3 โคกโพธิ์ บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์
33 4 โชคกราด บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์
34 5 โชคดี บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์
35 6 ปรือเวง บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์
36 7 เกตุเหนือ บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์
37 8 เกตุใต้ บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์
38 9 หนองกก บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์
39 1 สวายจีกน้อย สนวน ห้วยราช บุรีรัมย์
40 2 สนวนนอก สนวน ห้วยราช บุรีรัมย์
41 3 สนวนใน สนวน ห้วยราช บุรีรัมย์
42 4 แซะซอ สนวน ห้วยราช บุรีรัมย์
43 5 สวายจีกน้อย สนวน ห้วยราช บุรีรัมย์
44 6 จบก สนวน ห้วยราช บุรีรัมย์
45 7 โคกกลัน สนวน ห้วยราช บุรีรัมย์
46 8 พลวงน้อย สนวน ห้วยราช บุรีรัมย์
47 9 ระกา สนวน ห้วยราช บุรีรัมย์
48 10 หนองโพธิ์ สนวน ห้วยราช บุรีรัมย์
49 11 หนองบัว สนวน ห้วยราช บุรีรัมย์
50 12 โคกสุวรรณ สนวน ห้วยราช บุรีรัมย์
51 1 โคกอรุณ โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์
52 2 หว้า โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์
53 3 กระสังพัฒนา โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์
54 4 ถนน โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์
55 5 โคกเหล็ก โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์
56 6 หว้า โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์
57 7 กระสังสามัคคี โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์
58 8 โคกขมิ้น โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์
59 9 โคกขี้ตุ่น โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์
60 10 ตาเมิน โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์
61 11 ถนนประชาอาสา โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์
62 1 เมืองโพธิ์ เมืองโพธิ์ ห้วยราช บุรีรัมย์
63 2 ปะคำ เมืองโพธิ์ ห้วยราช บุรีรัมย์
64 3 พูนสุข เมืองโพธิ์ ห้วยราช บุรีรัมย์
65 4 ประดู่ เมืองโพธิ์ ห้วยราช บุรีรัมย์
66 5 เมืองเหนือ เมืองโพธิ์ ห้วยราช บุรีรัมย์
67 6 เมืองโพธิ์ เมืองโพธิ์ ห้วยราช บุรีรัมย์
68 7 เมืองโพธิ์ (ศรีเจริญ) เมืองโพธิ์ ห้วยราช บุรีรัมย์
69 8 ไผ่น้อย เมืองโพธิ์ ห้วยราช บุรีรัมย์
70 9 จาน เมืองโพธิ์ ห้วยราช บุรีรัมย์
71 1 ห้วยราช ห้วยราชา ห้วยราช บุรีรัมย์
72 2 ตะครอง ห้วยราชา ห้วยราช บุรีรัมย์
73 3 เมืองต่ำ ห้วยราชา ห้วยราช บุรีรัมย์
74 4 ส่วนรวม ห้วยราชา ห้วยราช บุรีรัมย์
75 5 ตะไก้ ห้วยราชา ห้วยราช บุรีรัมย์
76 6 ห้วยแก้ว ห้วยราชา ห้วยราช บุรีรัมย์
77 7 เพชร ห้วยราชา ห้วยราช บุรีรัมย์
78 8 ห้วยราชพัฒนา ห้วยราชา ห้วยราช บุรีรัมย์
79 9 ห้วยราชา ห้วยราชา ห้วยราช บุรีรัมย์
80 10 สวายเจริญ ห้วยราชา ห้วยราช บุรีรัมย์

Tag: เวลาละหมาด ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด ซุฮรี ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด อัสรี ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด มักริบ ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด อีชา ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เวลาละศีลอด ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เวลาเปิดปอซอ ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เวลาแก้บวช ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ มัสยิด ต.สามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์