วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 พุทไธสง พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
2 2 โนนหนองสรวง พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
3 3 โพนทอง พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
4 4 เตย พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
5 5 โนนขิงไค พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
6 6 หนองบก พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
7 7 แดงน้อย พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
8 8 แดงใหญ่ พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
9 9 กอก พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
10 10 ท่างาม พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
11 11 ชาติ พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
12 12 โนนตะคล้อ พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
13 13 แดงใหญ่ พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
14 1 มะเฟือง มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์
15 2 ชาด มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์
16 3 ศรีษะแรต มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์
17 4 หนองน้ำคำ มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์
18 5 ชาด มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์
19 6 ดอนขาม มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์
20 7 ส้มกบ มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์
21 8 ม่วงใต้ มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์
22 9 ปลาค้าว มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์
23 10 ศรีษะแรตใต้ มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์
24 11 ศรีษะแรตกลาง มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์
25 12 ศรีษะแรตเหนือ มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์
26 13 โนนจำปา มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์
27 1 บุ่งเบาใหญ่ บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์
28 2 คลองม่วง บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์
29 3 เขว้า บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์
30 4 กุดเทา บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์
31 5 ข่อย บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์
32 6 จาน บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์
33 7 จาน บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์
34 8 ดอนดู่ บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์
35 9 บุ่งเบาใหญ่ บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์
36 10 จาน บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์
37 11 บุ่งเบา บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์
38 12 น้อยกระทุ่มทอง บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์
39 13 หัวฝาย บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์
40 1 หนองบัวรอง บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์
41 2 หนองบัวตะไก้ บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์
42 3 ดอนกลาง บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์
43 4 โสกบก บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์
44 5 แฮด บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์
45 6 สระแก้ว บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์
46 7 คูณ บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์
47 8 คูณ บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์
48 9 โพธิ์ทอง บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์
49 10 หนองบัวรอง บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์
50 11 ส้มโฮง บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์
51 12 สระแก้ว บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์
52 1 แวง บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์
53 2 โนนสะอาด บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์
54 3 บัว บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์
55 4 จิก บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์
56 5 แก่นท้าว บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์
57 6 ข่า บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์
58 7 สระแวง บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์
59 8 โคกดินแดง บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์
60 9 โคกยาว บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์
61 10 หนองไผ่ บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์
62 11 ฝายโศก บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์
63 12 โนนศรีจันทร์ บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์
64 13 เหล่าเจริญ บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์
65 1 ยางน้อย บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
66 2 โนนขี้เกลือ บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
67 3 น้อย บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
68 4 เพียแก้ว บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
69 5 หัวตะพาน บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
70 6 ยาง บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
71 7 ดอนตูม บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
72 8 แคน บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
73 9 ผือฮี บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
74 10 หนองเกาะ บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
75 11 ยางนกคู่ บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
76 12 ดอนต้อน บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
77 13 หัวตะพาน บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
78 14 หัวตะพานกลาง บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
79 15 แคน บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
80 16 แคนน้อย บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
81 17 สระบัว บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
82 18 หัวตะพานใหม่ บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
83 1 หนองจิก หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์
84 2 หายโศก หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์
85 3 โนนลาน หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์
86 4 โนนสมบูรณ์ หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์
87 5 ดอนพยอม หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์
88 6 ดอน หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์
89 7 จอกเตี้ย หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์
90 8 พลับ หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์
91 9 หนองขาม หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์
92 10 ชัยชนะ หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์
93 11 โนนบ่อหลวง หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์
94 12 สามเหลี่ยม หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์
95 13 จอกเตี้ย หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์
96 14 หายโศก หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์
97 15 หนองจิก หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์

Tag: เวลาละหมาด ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด ซุฮรี ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด อัสรี ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด มักริบ ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด อีชา ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เวลาละศีลอด ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เวลาเปิดปอซอ ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เวลาแก้บวช ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ มัสยิด ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์