วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ตาอี บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
2 2 กรวด บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
3 3 กรวด บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
4 4 กรวด บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
5 7 ยาง บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
6 15 ตาอี 2 บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
7 1 โนนเจริญ โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
8 5 กรวด บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
9 6 โคกงิ้ว บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
10 8 ปันเราะ บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
11 9 เขาดินใต้ บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
12 10 โคกเบง บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
13 11 หนองจิก บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
14 2 โนนเจริญ โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
15 3 โนนเจริญ โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
16 4 โนนเจริญ โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
17 12 หนองตะเคียน บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
18 13 ขี้เหล็ก บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
19 14 โคกยาง บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
20 16 โคกเบงเหนือ บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
21 5 โนนเจริญ โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
22 6 หนองแวง โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
23 7 หัวถนน โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
24 8 สายโท 9 ซอย 3 โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
25 9 โคกใหญ่ โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
26 10 สามขาพัฒนา โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
27 11 สันติสุข โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
28 1 หนองไม้งามใหม่ หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์
29 2 หนองไม้งามเก่า หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์
30 3 หนองตะลุมพุก หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์
31 4 หนองไม้งามเก่าเหนือ หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์
32 5 โคกวัด หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์
33 6 สายตรี 9 หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์
34 7 หนองตะลุมพุก 2 หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์
35 8 สายตรี 16 หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์
36 9 หนองไม้งามใหม่ 2 หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์
37 10 งามเจริญพัฒนา หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์
38 11 สายตรี 10 หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์
39 12 สายตรี 16 พัฒนา 2 หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์
40 13 งามสะอาด หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์
41 14 งามใต้สามัคคี หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์
42 15 หนองตะลุมพุก 3 หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์
43 1 ปราสาท ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์
44 2 ปราสาท ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์
45 3 ปราสาท ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์
46 4 ปราสาท ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์
47 5 ละหอกตะแบง ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์
48 6 สายโท 1 เหนือ ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์
49 9 สายโท 2 เหนือ ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์
50 7 สายโท 1 ใต้ ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์
51 8 สายโท 2 ใต้ ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์
52 10 สายตรี 3 ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์
53 11 สายตรี 2 ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์
54 12 ตลาดนิคม ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์
55 13 โคกระเหย ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์
56 14 บ้านสายซอยร่วมจิต ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์
57 1 สายตะกู สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์
58 4 สายโท 12 กลาง สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์
59 5 ประชาสรรค์ สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์
60 2 สายโท 10 ใต้ สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์
61 3 สายโท 11 สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์
62 6 สายโท 10 เหนือ สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์
63 7 สายโท 12 ใต้ สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์
64 8 สายโท 12 เหนือ สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์
65 9 น้อยลำชี สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์
66 10 โคกกระชาย สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์
67 13 โคกกระชายใต้ สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์
68 14 สายโท 13 สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์
69 15 โคกกระชายเหนือ สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์
70 11 เก่าสายตะกู สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์
71 12 สายโท 11 ใต้ สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์
72 16 สายโท 12 ใต้สามัคคี สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์
73 1 ถนนน้อย หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์
74 2 ละหานทรายเก่า หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์
75 3 ละหานทรายใหม่ หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์
76 4 หินลาด หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์
77 5 หินลาด หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์
78 6 หินลาด หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์
79 7 หนองม่วง หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์
80 8 โนนค้อ หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์
81 9 หินลาด หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์
82 1 บึงเจริญ บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
83 2 บึงเก่า บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
84 3 สายตรี 6 เหนือ บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
85 4 สายตรี 7 บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
86 5 หนองปรือ บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
87 6 สายตรี 4 เหนือ บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
88 8 สายตรีพัฒนา 1 บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
89 10 สายตรีพัฒนา 3 บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
90 7 สายตรี 4 ใต้ บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
91 9 สายตรีพัฒนา 2 บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
92 11 สายตรีพัฒนา 4 บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
93 12 สายตรี 8 กลุ่มใน บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
94 13 สายตรี 5 บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
95 1 สายโท 3 จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์
96 2 สายโท 5 เหนือ จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์
97 3 สายโท 5 ใต้ จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์
98 4 สายโท 6 เหนือ จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์
99 5 สายโท 6 ใต้ จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์
100 6 สายโท 7 จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์
101 7 ตาปาง จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์
102 8 สายโท 8 เหนือ จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์
103 9 สายโท 8 ใต้ จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์
104 10 สายโท 4 ใต้ จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์
105 11 พัฒนานิคม จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์
106 12 สายโท 8 กลาง จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์
107 13 บ้านสายโท5กลาง จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์
108 1 หลัก เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์
109 2 ฉันเพล เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์
110 3 เขาดินเหนือ เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์
111 4 ศรีสุขน้อย เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์
112 5 ศรีสุข เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์
113 6 ตรุง เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์
114 7 หว้า เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์
115 8 โคกสว่าง เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์
116 9 ประดู่ เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์
117 11 บ้านหลักชัย เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์
118 10 เขาดินเก่าพัฒนา เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์

Tag: เวลาละหมาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด ซุฮรี อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด อัสรี อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด มักริบ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด อีชา อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เวลาละศีลอด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เวลาเปิดปอซอ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เวลาแก้บวช อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ มัสยิด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์