วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ละหานทราย ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์
2 2 ละหานทราย ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์
3 3 โคกงิ้ว ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์
4 4 หนองละหานทราย ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์
5 5 โคกสะอาด ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์
6 7 โคกพะยอม ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์
7 8 ละหานทราย ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์
8 12 โนนสง่าพัฒนา ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์
9 6 โรงเลื่อย ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์
10 9 น้อยลำคลอง ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์
11 10 ชลประทาน ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์
12 11 หนองตาแอก ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์
13 1 ยางโป่งสะเดา ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
14 2 โคกตาพรม ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
15 3 บุ ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
16 9 หัวสนาม ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
17 11 โคกว่าน ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
18 17 หนองโบสถ์ ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
19 4 ละลม ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
20 5 ตาจง ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
21 6 หนองปรือ ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
22 7 หนองปรือใหม่ ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
23 8 หัวสะพาน ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
24 10 ตางอน ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
25 19 ไทยพัฒนา ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
26 20 หนองยาง ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
27 22 เทพพยัคฆ์ใต้ ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
28 12 ดอนมัน ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
29 13 หัวทำนบ ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
30 14 สว่างพัฒนา ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
31 15 หนองคัน ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
32 16 หนองมดแดง ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
33 18 เทพพยัคฆ์พัฒนา ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
34 3 โคกใหม่ สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์
35 4 หนองปลาอีด สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์
36 5 สำโรง สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์
37 21 ศิลาทอง ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
38 1 โคกไม้แดง สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์
39 2 โคกเฟือง สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์
40 6 บ่อโพธิ์ สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์
41 7 หนองด่าน สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์
42 8 น้อยหนองหว้า สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์
43 9 โคกจบก สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์
44 10 สันติสุข สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์
45 11 โคกตาด้วง สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์
46 13 โคกใหม่ สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์
47 12 โคกไม้แดง สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์
48 14 สันติสุข สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์
49 1 ปากช่อง หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
50 2 หนองแวง หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
51 3 หงอนไก่ หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
52 4 หนองหว้า หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
53 5 หนองตาเยาว์ หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
54 6 ปากช่อง หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
55 7 ปากช่อง หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
56 8 ศรีทายาท หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
57 9 ราษฎร์รักแดน หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
58 10 แท่นทัพไทย หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
59 11 ผไทรวมพล หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
60 12 ใหม่หนองแวง หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
61 13 ใหม่หนองหว้า หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
62 1 สระคู หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์
63 3 หนองตะครอง หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์
64 4 โคกสะอาด หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์
65 5 สระแก้ว หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์
66 6 หนองกราด หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์
67 2 หนองกี่ หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์
68 7 ตากอง หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์
69 8 โนนเพชร หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์
70 9 โนนสวรรค์ หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์
71 10 หนองตะครองพัฒนา หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์
72 11 โคกสะอาดพัฒนา หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์
73 1 โคกว่าน โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์
74 2 โคกว่าน 2 โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์
75 3 โคกสระ โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์
76 12 สระกลาง หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์
77 4 หนองถนน โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์
78 5 สมจิต โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์
79 6 หนองหมี โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์
80 7 หนองหมี โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์
81 8 หนองตะครองน้อย โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์
82 - ชุมชนโคกว่าน โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์
83 11 หนองถนน โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์
84 10 หนองหมี โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์

Tag: เวลาละหมาด อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด ซุฮรี อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด อัสรี อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด มักริบ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด อีชา อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เวลาละศีลอด อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เวลาเปิดปอซอ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เวลาแก้บวช อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ มัสยิด อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์