วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 - ชุมชนประปาเก่า ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
2 - ชุมชนสะพานยาว ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
3 - ชุมชนหลังสถานีรถไฟ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
4 - ชุมชนโคกกลาง ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
5 - ชุมชนวัดอิสาณ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
6 - ชุมชนหลักเมือง ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
7 - ชุมชนหนองปรือ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
8 - ชุมชนชุมเห็ด ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
9 - ชุมชนตลาดบ.ข.ส ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
10 - ชุมชนต้นสัก ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
11 - ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
12 - ชุมชนตลาดสด ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
13 - ชุมชนราชภัฏ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
14 - ชุมชนเทศบาล ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
15 - ชุมชนบุลำดวนใต้ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
16 - ชุมชนบุลำดวนเหนือ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
17 - ชุมชนหลังศาล ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
18 - ชุมชนฝั่งละลม ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
19 1 โคกวัด อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
20 2 โคกใหญ่ อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
21 3 โคกหัวช้าง อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
22 4 ไทยเจริญ อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
23 5 หนองโพรง อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
24 6 โคกสะอาด อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
25 7 ห้วย อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
26 8 หนองแปบ อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
27 9 ยาง อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
28 10 หนองหัวลิง อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
29 11 โพธิ์ศรีสุข อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
30 12 ไผ่น้อย อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
31 13 โคกขุนสมาน อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
32 14 สวนครัว อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
33 15 ศิลาชัย อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
34 16 โคกมะกอก อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
35 17 หินลาด อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
36 18 ทรัพย์สมบูรณ์ อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
37 1 เสม็ด เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
38 2 โคกเพชร เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
39 3 เย้ยสะแก เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
40 4 หัววัว เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
41 5 ละเบิกขาม เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
42 6 หนองขาหย่าง เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
43 7 โคกเพชร เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
44 8 หนองข่า เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
45 9 โคกใหญ่ เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
46 10 โคกหัวช้าง เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
47 11 โคกเขา เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
48 12 โคกตูม เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
49 13 โคกใหญ่ เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
50 14 สนวน เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
51 15 สำโรง เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
52 16 ศิลาทอง เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
53 17 ไทยพัฒนา เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
54 18 เย้ยสะแก เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
55 19 โนนพลอย เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
56 1 บัว บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
57 2 บุมะค่า บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
58 3 ชาด บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
59 4 ตะโกราย บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
60 5 หนองไม้แดง บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
61 6 บุ บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
62 7 ม่วงใต้ บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
63 8 ผึ้งต้น บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
64 9 ดอนใหญ่ บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
65 10 หนองค่าย บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
66 11 หัววัว บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
67 12 โคกระกา บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
68 13 ปลัดชุมแสง บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
69 14 ปรุ บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
70 15 ดอนแฝก บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
71 16 โคกเพชร บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
72 17 ห้วยจรเข้มาก บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
73 18 บัว บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
74 1 หนองใหญ่ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
75 2 บุลาว สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
76 3 หนองไผ่ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
77 4 โนนแดง สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
78 5 สมสนุก สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
79 6 โคกน้อย สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
80 7 สวายสอ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
81 8 โคกสะอาด สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
82 9 เกษตรบูรณะ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
83 10 ไทรโยง สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
84 11 หนองเกียบ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
85 12 หนองมะเขือ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
86 13 หนองโคลน สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
87 14 หนองหัวลิง สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
88 15 สะแกโพรง สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
89 16 ใหม่พัฒนา สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
90 17 นาเกียรตินิยม สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
91 18 หนองปรือโคกเพชร สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
92 19 บุลาว สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
93 20 เสริมสุขพัฒนา สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
94 21 บุเจริญ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
95 22 โนนสมบูรณ์ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
96 23 โคกสะอาด สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
97 24 หนองมะเขือใหม่ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
98 25 บุลาว สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
99 26 ป่าหวาย สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
100 1 สวายจีก สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
101 2 สวายจีก สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
102 3 หนองปรือ สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
103 4 ใหม่ สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
104 5 มะค่า สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
105 6 หนองพลวง สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
106 7 หนองขาม สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
107 8 ถาวร สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
108 9 หนองปรือน้อย สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
109 10 ฝ้าย สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
110 11 มะค่าตะวันออก สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
111 12 โคกฟาน สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
112 13 โคกตาสิงห์ สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
113 14 สวายจีก สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
114 15 โคกเปราะ สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
115 16 พลวง สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
116 17 เอกมัย สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
117 18 ปรือพัฒนา สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
118 19 โคกหิน สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
119 1 ยาง บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
120 2 ยาง บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
121 3 ยางบูรพา บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
122 4 ยางประจิม บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
123 5 ยาง บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
124 6 โนนสมบูรณ์ บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
125 7 มะค่าเหนือ บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
126 8 ทุ่งสว่าง บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
127 9 โสน บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
128 10 ตามั๊วะ บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
129 11 หนองไผ่ บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
130 12 ง้าง บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
131 13 มะค่าใต้ บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
132 14 ตะโก บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
133 15 โคกเจริญ บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
134 16 ผักบุ้ง บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
135 17 ยางทักษิณ บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
136 18 ยางโคกขาม บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
137 19 ลำดวน บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
138 1 พระครู พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
139 2 โบย พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
140 3 สระเกตุ พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
141 4 หนองยาง พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
142 5 หนองม่วง พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
143 6 หนองกก พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
144 7 หนองขวางน้อย พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
145 8 ม่วงใต้ พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
146 9 มะค่าแต้ พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
147 10 แก่นเจริญ พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
148 11 ศรีปทุม พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
149 12 โพธิ์ทอง พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
150 13 ชุมทองพัฒนา พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
151 1 ถลุงเหล็ก ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
152 2 พะไล ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
153 3 โนนศิลา ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
154 4 สำโรง ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
155 5 หนองผักแว่น ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
156 6 หนองเรือ ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
157 7 สำราญราษฎร์ ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
158 8 เสม็ดราษฎร์ ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
159 9 หนองเหล็ก ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
160 10 หนองเครือ ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
161 11 ผักแว่น ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
162 12 พะไลพัฒนา ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
163 13 ดอนดู่แดง ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
164 14 สระล้อม ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
165 15 ห้วยชนบท ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
166 16 โนนสำราญ ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
167 1 หนองตาด หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
168 2 หนองม่วง หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
169 4 นากลาง หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
170 3 สำโรง หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
171 5 มาบสมอ หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
172 6 บัลลังก์ หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
173 7 สถานีหนองตาด หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
174 8 สว่างงิ้วงาม หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
175 9 โนนสวรรค์ หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
176 10 เกตุ (โคกเพชร) หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
177 11 โนนสมบูรณ์ หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
178 12 โคกสะอาด หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
179 13 ปีกฝาย หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
180 14 บัลลังก์น้อย หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
181 15 โนนเค็ง หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
182 16 โนนสูง หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
183 17 หนองมะเกลือ หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
184 18 โคกด่าน หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
185 19 หนองจอก หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
186 20 โคกวัด หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
187 21 สำโรงเหนือ หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
188 22 รัฐประชา หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
189 1 หนองตะลุมปุ๊ก ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
190 2 ขาชันโลง ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
191 3 ไผ่น้อย ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
192 4 หนองทะลอก ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
193 5 เสม็ด ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
194 6 หนองไทร ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
195 7 บุลาว ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
196 8 หนองตะเคียน ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
197 9 ทานตะวัน ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
198 10 ตะแบก ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
199 11 โคกเพชร ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
200 12 หนองโบง ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
201 13 ไผ่งาม ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
202 14 ดอนพรหม ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
203 15 โสน ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
204 16 หนองตาไก้ ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
205 17 ลำดวน ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
206 18 หนองกุงพัฒนา ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
207 19 หนองคูณพัฒนา ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
208 1 สองห้อง สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
209 2 กระเดื่อง สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
210 3 โคกใหญ่ สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
211 4 ช่างทอง สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
212 5 สว่าง สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
213 6 กิจสมบูรณ์ สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
214 7 โคกระกาน้อย สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
215 8 ตลาดชัย สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
216 9 หนองไทร สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
217 10 ศรีทอง สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
218 11 หนองสองห้อง สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
219 12 ศรีเพชร สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
220 13 โนนสำราญ สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
221 14 ม่วงน้อย สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
222 15 หนองสมบูรณ์ สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
223 16 ชัยเจริญ สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
224 1 สวายสอ บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
225 2 ไผ่ บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
226 3 สะยา บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
227 4 ตะเคียน บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
228 5 รุน (ตะวันออก) บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
229 6 หนองสรวง บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
230 7 กันตง บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
231 8 รุน (ตะวันตก) บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
232 9 หนองเพชร บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
233 10 ตะโกน้อย บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
234 11 รวมโชค บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
235 12 หนองมะค่า บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
236 13 ศรีอุดม บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
237 14 สุขสวัสดิ์ บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
238 15 เชิดชัย บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
239 1 รังกา ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
240 2 มะค่า ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
241 3 โกรกขี้หนู ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
242 4 ตราดตรวน ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
243 5 หนองไผ่น้อย ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
244 6 หนองไผ่ใหญ่ ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
245 7 เล็บเหยี่ยว ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
246 8 หนองม่วง ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
247 9 หนองกุง ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
248 10 หนองตราดน้อย ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
249 11 ชุมเห็ด ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
250 12 โคกเพ็ก ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
251 13 ยายอ่อน ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
252 14 หนองถนน ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
253 15 สระขี้ตุ่น ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
254 16 ฟันปลา ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
255 17 ชุมทอง ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
256 18 หมื่นพิทักษ์ ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
257 19 เมืองใหม่ ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
258 20 โกรกขี้หนู ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
259 21 หนองไทรงาม ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
260 22 พรหมนิมิตร ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
261 1 ปริงเปน หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
262 2 หลักเขต หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
263 3 หนองไผ่ หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
264 4 โคกเก่า หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
265 5 โคกเมือง หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
266 6 ตาแผ้ว หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
267 7 เสม็ด หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
268 8 เขตสามัคคี หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
269 9 เขตพัฒนา หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
270 10 หนองสมบูรณ์ หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
271 11 สมสุข หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
272 12 เขตสมบูรณ์ หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
273 13 ไผ่ศรีทอง หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
274 14 เขตประชาสรร หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
275 1 ตลาดควาย สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
276 2 สะแกซำ สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
277 3 สะแกซำ สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
278 4 โคกตาล สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
279 5 สารภี สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
280 6 โคกเจริญ สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
281 7 บุลำดวน สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
282 8 สะแกซำ สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
283 9 โคกแสงทอง สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
284 10 หินโคน สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
285 11 โคกสะอาด สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
286 12 ผังงา สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
287 13 บุข่า สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
288 14 โคกขมิ้น สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
289 15 สง่างาม สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
290 16 โดนเตี้ย สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
291 17 สะแกชำ สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
292 18 ป่าหวาย สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
293 19 ไทยสามัคคี สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
294 1 พระครูน้อย กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
295 2 กลันทา กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
296 3 สวัสดี กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
297 4 หนองปรือ กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
298 5 ร่องหมาก กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
299 6 ท้องเรือ กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
300 7 เสม็ด กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
301 8 โคกกลาง กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
302 9 โคกเพชร กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
303 10 หนองบอน กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
304 11 หนองแวง กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
305 12 ร่องหมากน้อย กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
306 13 กลันทาน้อย กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
307 1 กระสัง กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
308 2 ม่วงเหนือ กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
309 3 ไทรโยง กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
310 4 เครือชุด กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
311 5 หนองม้า กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
312 6 โพธิ์ กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
313 7 ดอนหวาย กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
314 8 โพธิ์ไทร กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
315 9 หนองหว้า กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
316 10 กลันทา กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
317 11 ลำดวน กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
318 12 กระสัง กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
319 13 น้อยสุขเจริญ กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
320 14 กระสัง กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
321 15 โนนรัง กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
322 16 ม่วงเหนือพัฒนา กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
323 17 กระสังสุขสันต์ กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
324 18 ใหม่พัฒนา กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
325 19 ไทรโยคเหนือ กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
326 1 เมืองฝาง เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
327 2 เมืองฝาง เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
328 3 ยางน้อย เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
329 4 โคกแสลงน้อย เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
330 5 โคกกลาง เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
331 6 โนนสวรรค์ เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
332 7 โคกปูน เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
333 8 เมืองดู่ เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
334 9 โคกลำดวน เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
335 10 เมืองดู่บริบูรณ์ เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
336 11 ศรีสมบูรณ์ เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
337 12 เมืองฝางเจริญสุข เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
338 13 หนองหว้า เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
339 14 ทุ่งสีดา เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
340 15 เมืองฝางเจริญเมือง เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
341 16 ศรีสมนึก เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

Tag: เวลาละหมาด ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด ซุฮรี ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด อัสรี ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด มักริบ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เวลาละหมาด อีชา ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เวลาละศีลอด ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เวลาเปิดปอซอ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เวลาแก้บวช ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ มัสยิด ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์