วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 หนองบัววง ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
2 2 หนองดู่ ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
3 3 หนองโปร่ง ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
4 4 หนองสะแก ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
5 5 โนนชุมพวง ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
6 6 ขุย ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
7 7 หนองไผ่ ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
8 8 หนองบัวใหญ่ ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
9 9 ตลาดหนองบัววง ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
10 10 ขุยใหม่พัฒนา ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
11 1 หนองยาง บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
12 2 หัวขัว บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
13 3 หนองม่วง บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
14 4 โสกดู่ บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
15 5 หนองเชือก บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
16 6 หินแร่ บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
17 7 ห้วยผักหนาม บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
18 8 หนองอ้อ บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
19 9 หนองนกเป็ด บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
20 10 หนองดู่ บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
21 11 อรุณพัฒนา บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
22 12 ม่วงเหนือ บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
23 13 อ้อ บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
24 14 หนองตาด บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
25 15 ยาง บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
26 16 หนองดู่น้อย บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
27 17 หัวขัวใหม่ บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
28 1 ปลักอีแรต ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
29 2 สี่เหลี่ยม ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
30 3 ช่องแมว ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
31 4 หนองมะเขือน้อย ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
32 5 หนองมะเขือใหญ่ ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
33 6 กุดกี่ ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
34 7 ดงหลบ ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
35 8 โนนกอก ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
36 9 หนองจาน ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
37 10 ปอแดง ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
38 11 มาบป่าแดง ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
39 12 หนองจานใต้ ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
40 13 สี่เหลี่ยมน้อย ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
41 14 โนนวัด ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
42 15 ใหม่สามัคคี ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
43 16 หนองขาม ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
44 17 หนองคลอง ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
45 18 หนองแสงพัฒนา ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
46 19 หนองกุง ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
47 20 โนนสำราญ ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
48 21 โนนรัง ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
49 22 หนองมะเขือ ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
50 1 ทะเมนชัย ไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
51 2 อ้อ ไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
52 3 โนนสมบูรณ์ ไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
53 4 ไพล ไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
54 5 หนองแวง ไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
55 6 ใหม่ทะเมนชัย ไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
56 7 โนนบูรพา ไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
57 8 อุดมสิน ไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
58 9 ตะเคียนทอง ไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
59 10 กุดน้ำใส ไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา

Tag: เวลาละหมาด อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เวลาละหมาด ซุฮรี อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เวลาละหมาด อัสรี อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เวลาละหมาด มักริบ อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เวลาละหมาด อีชา อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เวลาละศีลอด อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เวลาเปิดปอซอ อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เวลาแก้บวช อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา มัสยิด อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา