วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 หนองคล้า จักราช จักราช นครราชสีมา
2 2 โนนพฤกษ์ จักราช จักราช นครราชสีมา
3 3 ตะกุดเครือปลอก จักราช จักราช นครราชสีมา
4 4 จักราช จักราช จักราช นครราชสีมา
5 5 หนองบัวกลาง จักราช จักราช นครราชสีมา
6 6 โคกซาด จักราช จักราช นครราชสีมา
7 7 หนองนกกวัก จักราช จักราช นครราชสีมา
8 8 หนองพลวง จักราช จักราช นครราชสีมา
9 9 หนองพฤกษ์ จักราช จักราช นครราชสีมา
10 10 หนองจอก จักราช จักราช นครราชสีมา
11 11 น้ำซับ จักราช จักราช นครราชสีมา
12 12 สะพานถม จักราช จักราช นครราชสีมา
13 13 โนนงิ้ว จักราช จักราช นครราชสีมา
14 14 โนนพะไล จักราช จักราช นครราชสีมา
15 1 เหมสูง ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
16 2 โนนนางฝ้าย ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
17 3 เหมต่ำ ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
18 4 ทองหลาง ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
19 5 หนองบัวตะแบง ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
20 6 หนองตาโยย ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
21 7 หนองมโนรมย์ ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
22 8 ตูม ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
23 9 ตูม ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
24 10 เหมราษฎร์ ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
25 1 สีสุก สีสุก จักราช นครราชสีมา
26 2 โคกหนองโสน สีสุก จักราช นครราชสีมา
27 3 โคกหนองโสน สีสุก จักราช นครราชสีมา
28 4 บุงวังหว้า สีสุก จักราช นครราชสีมา
29 5 วังวารี สีสุก จักราช นครราชสีมา
30 6 นาลุง สีสุก จักราช นครราชสีมา
31 7 ขาม สีสุก จักราช นครราชสีมา
32 8 หินมงคล สีสุก จักราช นครราชสีมา
33 9 หนองไผ่ สีสุก จักราช นครราชสีมา
34 10 ซาด สีสุก จักราช นครราชสีมา
35 11 ใหม่มงคล สีสุก จักราช นครราชสีมา
36 12 โนนทรายทอง สีสุก จักราช นครราชสีมา
37 13 หนองบัวขาว สีสุก จักราช นครราชสีมา
38 14 หัวอ่างพระราชดำริ สีสุก จักราช นครราชสีมา
39 15 โคกศรีสุข สีสุก จักราช นครราชสีมา
40 1 หนองขาม หนองขาม จักราช นครราชสีมา
41 2 หนองสะแกเครือ หนองขาม จักราช นครราชสีมา
42 3 โพธิ์ หนองขาม จักราช นครราชสีมา
43 4 โนนพะไล หนองขาม จักราช นครราชสีมา
44 5 ใหม่โนนเต็ง หนองขาม จักราช นครราชสีมา
45 6 หนองปื้ด หนองขาม จักราช นครราชสีมา
46 7 หนองนกคุ้ม หนองขาม จักราช นครราชสีมา
47 8 หนองปื้ด หนองขาม จักราช นครราชสีมา
48 9 หนองซาด หนองขาม จักราช นครราชสีมา
49 11 โนนทะยูง หนองขาม จักราช นครราชสีมา
50 12 โนนรังน้อย หนองขาม จักราช นครราชสีมา
51 13 จาน หนองขาม จักราช นครราชสีมา
52 10 หนองแมว หนองขาม จักราช นครราชสีมา
53 14 ลุงม่วง หนองขาม จักราช นครราชสีมา
54 15 หนองขาม หนองขาม จักราช นครราชสีมา
55 1 ใหม่ขามป้อม หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
56 2 หนองพลวง หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
57 3 หนองแมว หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
58 4 โคกพระ หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
59 5 ขามทุ่ง หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
60 6 พุดซา หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
61 7 ม่วง หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
62 8 บุ หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
63 9 โคกพระ หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
64 10 โนนคอย หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
65 11 หนองจอก หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
66 12 โคกโจม หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
67 13 น้อย หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
68 14 โนนงิ้ว หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
69 15 ดอน หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
70 16 บุใหญ่พัฒนา หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
71 1 ตาเงิน ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
72 2 ช่องโค ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
73 3 ละกอ ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
74 4 ละกอ ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
75 5 โคกสำโรง ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
76 6 หนองตะไก้ ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
77 7 ลุงถ่อน ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
78 8 โนนไม้แดง ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
79 9 โกรกไม้แดง ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
80 10 โนนตาพรม ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
81 11 หนองไผ่น้อย ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
82 12 ใหม่ศรีจันทร์สินธุ์ ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
83 13 หนองเครือชุด ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
84 14 หนองตะไก้น้อย ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
85 15 อรพิมพ์ ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
86 16 อุดมทรัพย์ ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
87 17 ช่องโค ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
88 1 โจดกระทิง คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
89 2 คลองเมือง คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
90 3 พระนารายณ์ คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
91 4 หนองขามน้อย คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
92 5 ดงพลอง คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
93 6 หนองหญ้าปล้อง คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
94 7 หนองเต็ง คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
95 8 ทรัพย์เจริญ คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
96 9 น้อยหัวนาคำ คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
97 10 สายธาร คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
98 11 โคกไม้งาม คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
99 1 หินโคน หินโคน จักราช นครราชสีมา
100 2 โนนเสมา หินโคน จักราช นครราชสีมา
101 3 โนนเสมา หินโคน จักราช นครราชสีมา
102 4 โนนมะนาว หินโคน จักราช นครราชสีมา
103 5 สวนปอ หินโคน จักราช นครราชสีมา
104 6 หัวละเลิง หินโคน จักราช นครราชสีมา
105 7 หนองจระเข้หิน หินโคน จักราช นครราชสีมา
106 8 โนนมัน หินโคน จักราช นครราชสีมา
107 9 หนองตะครอง หินโคน จักราช นครราชสีมา
108 10 หินโคนพัฒนา หินโคน จักราช นครราชสีมา
109 11 โคกพลวง หินโคน จักราช นครราชสีมา

Tag: เวลาละหมาด อ.จักราช จ.นครราชสีมา วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.จักราช จ.นครราชสีมา เวลาละหมาด ซุฮรี อ.จักราช จ.นครราชสีมา เวลาละหมาด อัสรี อ.จักราช จ.นครราชสีมา เวลาละหมาด มักริบ อ.จักราช จ.นครราชสีมา เวลาละหมาด อีชา อ.จักราช จ.นครราชสีมา เวลาละศีลอด อ.จักราช จ.นครราชสีมา เวลาเปิดปอซอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา เวลาแก้บวช อ.จักราช จ.นครราชสีมา ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.จักราช จ.นครราชสีมา มัสยิด อ.จักราช จ.นครราชสีมา