วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 แหลมงอบ แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
2 3 แหลมมะขาม แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
3 4 แหลมทองหลาง แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
4 2 คลองปอ แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
5 5 แหลมทองหลาง แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
6 6 กลาง แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
7 7 หนองปรือ แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
8 1 ท้ายเขา น้ำเชี่ยว แหลมงอบ ตราด
9 2 หนองใหญ่ น้ำเชี่ยว แหลมงอบ ตราด
10 3 น้ำเชี่ยว น้ำเชี่ยว แหลมงอบ ตราด
11 4 ท่าประดู่ น้ำเชี่ยว แหลมงอบ ตราด
12 1 อ่าวตาลคู่ บางปิด แหลมงอบ ตราด
13 2 บางปิดล่าง บางปิด แหลมงอบ ตราด
14 3 บางปิดบน บางปิด แหลมงอบ ตราด
15 4 บางกระดาน บางปิด แหลมงอบ ตราด
16 1 คลองใหญ่ คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด
17 2 หนองเตียน คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด
18 3 เนินดินแดง คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด
19 5 ธรรมชาติบน คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด
20 5 ปากคลอง บางปิด แหลมงอบ ตราด
21 6 หินดาด บางปิด แหลมงอบ ตราด
22 7 ช่องลม บางปิด แหลมงอบ ตราด
23 8 พรงสน บางปิด แหลมงอบ ตราด
24 4 แหลมอวน คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด
25 6 ธรรมชาติล่าง คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด
26 7 วังตาสังข์ คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด
27 8 หินดาด คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด

Tag: เวลาละหมาด อ.แหลมงอบ จ.ตราด วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.แหลมงอบ จ.ตราด เวลาละหมาด ซุฮรี อ.แหลมงอบ จ.ตราด เวลาละหมาด อัสรี อ.แหลมงอบ จ.ตราด เวลาละหมาด มักริบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด เวลาละหมาด อีชา อ.แหลมงอบ จ.ตราด เวลาละศีลอด อ.แหลมงอบ จ.ตราด เวลาเปิดปอซอ อ.แหลมงอบ จ.ตราด เวลาแก้บวช อ.แหลมงอบ จ.ตราด ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.แหลมงอบ จ.ตราด มัสยิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด