วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ตลาดโพธิ์ สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี
2 2 ตลาดโพธิ์ สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี
3 3 ตลาดโพธิ์ สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี
4 4 ตลาดโพธิ์ สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี
5 6 บางวัว สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี
6 7 ห้วยใหญ่ สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี
7 8 บางคุณฑี สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี
8 5 บางวัว สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี
9 9 ห้วยชุมแสง สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี
10 1 โพสังโฆ ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
11 2 โพสังโฆ ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
12 3 ตลาดโพธิ์ ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
13 4 ตลาดโพธิ์ ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
14 5 ตลาดโพธิ์ ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
15 6 ตลาดโพธิ์ ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
16 8 ไม้ดัด ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
17 9 ไม้ดัด ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
18 7 ตลาดโพธิ์ ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
19 10 บางวัว ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
20 11 บางวัว ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
21 12 หนองลาด ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
22 13 แหลมนกกระทุง ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
23 14 โพธิ์พันธุ์ ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
24 1 เชิงกลัด เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี
25 8 ชัณสูตร โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี
26 1 แหลมกุ่ม แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี
27 2 เชิงกลัด แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี
28 3 โคกนางพระจันทร์ แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี
29 2 เชิงกลัด เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี
30 3 ท่าศาลเจ้า เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี
31 4 เชิงกลัด เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี
32 5 เชิงกลัด เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี
33 6 เชิงกลัด เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี
34 7 โคกหม้อ เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี
35 4 แหลมแค แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี
36 5 โคกวัด แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี
37 6 ห้วยสามัคคี แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี
38 8 ปลายนาหนองโขลง บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี
39 8 โพธิ์หอม เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี
40 9 โพธิ์หอม เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี
41 10 เชิงกลัด เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี
42 11 วังขรณ์ เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี
43 12 หัวแหลม เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี
44 13 ไผ่ใหญ่ เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี
45 2 พักทัน พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี
46 3 พักทัน พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี
47 5 พักทัน พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี
48 1 บางวัว โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี
49 2 บางวัว โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี
50 3 โพชนไก่ โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี
51 4 โพชนไก่ โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี
52 5 ท่าศาลเจ้า โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี
53 6 ท่าศาลเจ้า โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี
54 1 ทุ่งว้า สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี
55 2 ดอนเจดีย์ สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี
56 3 คูเมือง สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี
57 7 ชัณสูตร โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี
58 9 โพธิ์หอม โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี
59 10 วังขรณ์ โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี
60 11 โคกวัด โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี
61 1 หนองโขลง บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี
62 2 ดงกลาง บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี
63 4 คลองตะโกน สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี
64 5 คีม สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี
65 6 หุบพรหม สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี
66 3 เก่าโพธิ์หลังเสือ บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี
67 4 ดอนมะดูก บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี
68 5 จ่า บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี
69 6 จ่า บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี
70 7 หัวชังโหลง บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี
71 1 หนองหมูสี พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี
72 4 ดงยางโทน พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี
73 6 ทุ่งกลับใหญ่ พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี
74 7 ทุ่งกลับน้อย พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี
75 8 ริ้วกรูด พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี
76 9 หนองจิก พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี
77 10 ดงยางโทน พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี

Tag: เวลาละหมาด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เวลาละหมาด ซุฮรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เวลาละหมาด อัสรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เวลาละหมาด มักริบ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เวลาละหมาด อีชา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เวลาละศีลอด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เวลาเปิดปอซอ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เวลาแก้บวช อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี มัสยิด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี