วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 โคกขยาย ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
2 2 ท่ากระยาง ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
3 3 สะพานอิฐ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
4 4 สะพานอิฐ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
5 5 พระที่นั่งเย็น ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
6 6 พระที่นั่งเย็น ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
7 7 พระที่นั่งเย็น ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
8 8 พระที่นั่งเย็น ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
9 9 พระที่นั่งเย็น ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
10 - ชุมชนไปรษณีย์ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
11 - ชุมชนร่วมน้ำใจ1 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
12 - ชุมชนร่วมน้ำใจ2 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
13 - ชุมชนราชมนู ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
14 - ชุมชนศรีสุริโยทัย ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
15 - ชุมชนอุตุนิยมวิทยา ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
16 - ชุมชนวัดคลองสายบัว ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
17 - ชุมชนนเรศวร ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
18 - ชุมชนทะเลน้อย ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
19 - ชุมชนอู่รถรางเก่า ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
20 - ชุมชนรามเดโช ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
21 - ชุมชนนครโกษา ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
22 - ชุมชนสีหราชเดโชชัย ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
23 - ชุมชนประตูผี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
24 - ชุมชนสันเปาโล ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
25 - ชุมชนศรีปราชญ์ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
26 - ชุมชนรามเดโช2 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
27 - ชุมชนนครโกษา2 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
28 - ชุมชนสีดา ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
29 - ชุมชนบ้านป้อม ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี
30 - ชุมชนสระมโนราห์ ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี
31 - ชุมชนตลาดล่าง ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี
32 - ชุมชนวัดเชิงท่า ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี
33 - ชุมชนประตูชัย ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี
34 - ชุมชนสวนราชานุสรณ์ ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี
35 - ชุมชนท่าขุนนาง ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี
36 1 ขุนนวน กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี
37 2 ดงน้อย กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี
38 3 ดงน้อย กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี
39 4 ดงน้อย กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี
40 5 ไร่ กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี
41 6 ป่าสัก-โคกม่วง กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี
42 7 ใหม่ กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี
43 8 กกโก กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี
44 1 ท่าข้าม โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
45 2 ดาบ โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
46 3 หัววัง โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
47 4 หัววัง โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
48 5 เกาะ โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
49 6 ท่าเกวียน โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
50 7 ท่ามะขาม โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
51 12 โก่งธนู โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
52 8 ท่ามะขาม โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
53 9 กรอกตาชัง โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
54 10 โก่งธนู โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
55 11 ท่ามะขาม โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
56 13 ดาบ โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
57 14 ท่าข้าม โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
58 1 เขาพระงาม เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี
59 2 เขาพระงาม เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี
60 3 ดอนมะกัก เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี
61 4 ไผ่ขวาง เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี
62 5 ไผ่ขวาง เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี
63 6 บ่อแก้ว เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี
64 7 เสาธง เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี
65 8 สุขขี เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี
66 9 สามแยกเขาพระงาม เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี
67 10 ธรณี เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี
68 50 อ่อนนุช เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
69 51 สระมะเกลือ เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
70 52 เอราวัณ เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
71 53 สันติสุข เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
72 54 เทพเทวี เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
73 55 ลพบุรีวิล์-เจ้าสัว เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
74 56 น้ำจั้น เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
75 57 โพธิ์ทองพัฒนา เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
76 58 บ้านน้อยพัฒนา เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
77 59 รวมใจพัฒนา เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
78 60 บ้านใหญ่ เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
79 61 หนองบัวขาว-เลคบุษบา เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
80 62 บ้านหนองบัวขาว เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
81 63 ศรีละโว้พัฒนา เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
82 64 ศรีรัตนชัย เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
83 65 ร่วมสวัสดี เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
84 66 ศรีอานันท์ เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
85 67 มิตรสัมพันธ์ เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
86 68 ดงสวอง เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
87 69 บานเย็น เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
88 70 เขาสามยอดพัฒนา เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
89 71 โนนหัวช้าง เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
90 72 โนนมะกอก เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
91 73 ร.31พัน1รอ. เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
92 74 กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
93 75 ร.31พัน3รอ เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
94 76 กองพลรบพิเศษที่1 เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
95 77 ศรีโพธิ์ทอง เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
96 78 กองพันทหารจู่โจม เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
97 79 กองพันทหารสื่อสารที่35 เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
98 80 เอราวัณสามัคคี เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
99 81 กรบรบพิเศษที่3 เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
100 82 โรงพยาบาลอานันทมหิดล เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
101 83 ศอว.ศอพท เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
102 1 โคกกระเทียม โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
103 2 โคกกระเทียม โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
104 3 โคกกระเทียม โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
105 4 โคกกระเทียม โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
106 5 โคกกระเทียม โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
107 6 คอกกระบือ โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
108 7 คอกกระบือ โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
109 8 หนองปลิง โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
110 9 หนองปลิง โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
111 1 โคกกระถิน โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี
112 2 น้อย โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี
113 3 โคกลำพาน โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี
114 4 โคกลำพาน โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี
115 5 โคกลำพาน โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี
116 6 โคกลำพาน โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี
117 7 โปร่งน้อย โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี
118 8 โปร่งน้อย โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี
119 1 ห้วยขมิ้น โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
120 2 โคกตูม โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
121 3 ห้วยสามพันตา โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
122 4 หนองแก โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
123 5 น้ำซับ โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
124 6 ห้วยส้ม โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
125 7 ห้วยจันทร์ โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
126 8 ห้วยบง โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
127 9 หนองหอย โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
128 10 คีรีวงศ์ โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
129 11 หนองแฝกเหลี่ยม โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
130 12 สายจัตวา โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
131 13 ซอย 5 โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
132 14 ห้วยเสาร์ โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
133 15 สระวัง โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
134 16 หนองแกเตี้ยมเหนือ โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
135 1 โพธิ์ราย งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
136 2 คลองงิ้วราย งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
137 3 ท้องคุ้ง งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
138 4 บางขัน งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
139 5 คลองสะแก งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
140 7 กุ่ม งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
141 6 คลองยายนาค งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
142 8 คลองยายนุ่น งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
143 9 บางขัน งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
144 10 คลองศาลเจ้า งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
145 11 งิ้วราย งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
146 12 ดงตาล งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
147 1 ดอนโพธิ์ ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
148 2 ดอนโพธิ์ ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
149 3 ดอนโพธิ์ใต้ ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
150 4 ไทรย้อย ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
151 5 ศรีษะกระบือ ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
152 6 ไดโสน ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
153 7 สามหลัง ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
154 8 ไดยาว ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
155 1 ศาลาลอย ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
156 2 วัดกำแพง ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
157 3 กระแซง ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
158 4 ไผ่แหลม ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
159 5 คลองโพธิ์ ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
160 6 ตะลุง ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
161 7 หาดท่าควาย ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
162 8 คลองตาเจริญ ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
163 9 คลองยายนาค ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
164 10 คลองท่าควาย ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
165 11 หัวกระทุ่ม ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
166 12 บางพุทโธเหนือ ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
167 13 บางพุทโธ ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
168 1 หนองแขม ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี
169 2 หนองแขม ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี
170 3 ท่าแค ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี
171 4 ท่าแค ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี
172 5 ท่าแค ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี
173 6 ท่าแค ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี
174 7 ป่ากล้วย ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี
175 8 ป่ากล้วย ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี
176 9 ดอนดู่ ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี
177 10 เสาธงพัฒนา ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี
178 1 หัวช้าง ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี
179 2 หัวช้าง ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี
180 3 หัวช้าง ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี
181 4 หัวช้าง ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี
182 5 ท่าศาลา ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี
183 6 เขาหนีบ ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี
184 7 เขาหนีบ ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี
185 8 พระนารายณ์ ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี
186 1 ดงจำปา นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
187 2 ดงจำปา นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
188 3 นิคม 1 นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
189 4 ท่าเดื่อใหญ่ นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
190 5 ท่าเดื่อน้อย นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
191 7 หนองถ้ำ นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
192 8 ห้วยขมิ้น นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
193 9 นิคม 3 นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
194 6 นิคม 2 นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
195 10 ซับเสือแมบ นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
196 11 ดงจำปา นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
197 1 บางขันหมากใต้ บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
198 2 บางขันหมากใต้ บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
199 3 บางขันหมากใต้ บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
200 4 บางขันหมากเหนือ บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
201 6 บางขันหมากใต้ บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
202 7 บางขันหมากใต้ บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
203 11 หนองแก้ว บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
204 5 บางขันหมากเหนือ บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
205 8 บางขันหมากเหนือ บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
206 9 บางขันหมากเหนือ - ใต้ บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
207 10 ในคลองบางขันหมาก บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
208 12 หนองผักตบ บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
209 1 ไผ่ราน บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี
210 2 ข่อยเหนือ บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี
211 3 ข่อยกลาง บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี
212 4 โคกคราม บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี
213 5 โคกคราม บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี
214 6 ต้นไทร บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี
215 7 ข่อยกลาง บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี
216 8 ป่าหวายทุ่ง บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี
217 9 ไผ่แหลม บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี
218 10 ข่อยใต้ บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี
219 11 ข่อยใต้ บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี
220 12 ข่อยใต้ บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี
221 1 ไผ่แหลม ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี
222 3 ท่าควาย ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี
223 4 โรงหนอง ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี
224 5 โรงหนอง ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี
225 2 วัดหลวง ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี
226 6 ท่าข้าม ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี
227 7 คลองกุ่ม ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี
228 1 ห้วยเปี่ยม ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
229 2 ห้วยเปี่ยม ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
230 3 กกมะเกลือ ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
231 8 โพธิ์น้ำอบ ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
232 1 คลองบางปี โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
233 2 คลองปริก โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
234 7 โพธิ์ผีให้ โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
235 4 ป่าตาล ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
236 5 ป่าตาล ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
237 6 ป่าหวายเก่า ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
238 7 ป่าหวายทุ่ง ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
239 1 โคกดอกไม้ พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
240 2 หาดทราย พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
241 9 โพธิ์ผีให้ โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
242 10 คลองจีน โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
243 11 คลองตาปิ่น โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
244 12 โพธิ์ผีให้ โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
245 3 โพธิ์สังช้าง พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
246 4 สระเสวย พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
247 5 สามเรือน พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
248 6 ต้นสะตือใหญ่ พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
249 7 ต้นสะตือเล็ก พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
250 8 ท่าข้าม พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
251 13 ไผ่ขวาง โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
252 1 บ่อเงิน โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี
253 2 บางบำหรุ โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี
254 3 คลองท่าควาย โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
255 4 มะนาวหวาน โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
256 5 โพธิ์เก้าต้น โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
257 6 คลองยายคล้าย โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
258 8 ฟ้าลงมัน โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
259 3 โรงหนอง โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี
260 4 หนองแขม โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี
261 7 ไผ่กระดาน โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี
262 8 โพธิ์ตรุ โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี
263 5 ไผ่แตร โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี
264 6 สามบาท โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี
265 1 คุ้งนาบุญ สี่คลอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
266 2 คุ้งนาบุญ สี่คลอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
267 3 โรงหนอง สี่คลอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
268 4 หนองแขม สี่คลอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
269 5 สี่คลอง สี่คลอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
270 6 สามบาท สี่คลอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
271 1 หินสองก้อน ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี
272 2 โคกพุทรา ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี
273 3 ถนนแค ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี
274 4 ถนนแค ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี
275 5 ถนนใหญ่ ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี
276 6 ถนนใหญ่ ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี

Tag: เวลาละหมาด ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เวลาละหมาด ซุฮรี ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เวลาละหมาด อัสรี ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เวลาละหมาด มักริบ ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เวลาละหมาด อีชา ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เวลาละศีลอด ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เวลาเปิดปอซอ ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เวลาแก้บวช ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี มัสยิด ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี