วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 คลองกุ่ม บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
2 2 คลองหน้าวัด บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
3 3 บางซ้าย บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
4 4 หัวสะพาน บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
5 5 คลองตัน บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
6 6 หนองโสน บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
7 7 สาย บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
8 8 ดอนผักขม บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
9 7 หนองหม้อแกง แก้วฟ้า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
10 10 โคกตาพรหม เต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
11 1 หมู่ลาว ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
12 1 แก้วฟ้า แก้วฟ้า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
13 2 แก้วฟ้า แก้วฟ้า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
14 3 หน้าวัด แก้วฟ้า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
15 4 ไผ่ล้อม แก้วฟ้า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
16 5 ไผ่ล้อม แก้วฟ้า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
17 6 แก้วฟ้า แก้วฟ้า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
18 2 หมู่ลาว ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
19 3 ท่าเกวียน ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
20 4 ปลายคลอง ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
21 5 ทางหลวง ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
22 1 เต่าเล่า เต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
23 2 ไฟไหม้ เต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
24 3 ท้ายวัด เต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
25 4 เต่าเล่า เต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
26 5 เต่าเล่า เต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
27 6 กำนันเก่า เต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
28 6 โคกตาพรหม ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
29 7 ลำวังชัน ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
30 8 ลำวังชัน ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
31 10 หนองสระ ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
32 7 เต่าเล่า เต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
33 8 เต่าเล่า เต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
34 9 ไผ่ฝรั่ง เต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
35 9 สามเพลง ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
36 11 คลองแร่ ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
37 12 ลำวังชัน ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
38 1 ดาบ เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
39 2 แผงลอย เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
40 3 แผงลอย เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
41 4 รางอ้ายทึม เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
42 5 เทพมงคล เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
43 6 หนองคต เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
44 7 โคกห้วย เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
45 8 รางเนื้อตาย เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
46 1 หนองหม้อแกง วังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
47 2 วังชะโด วังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
48 3 หนองกต วังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
49 4 หนองอ้ายแบน วังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
50 5 หนองเฟื่อม วังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
51 6 ดอนมะเกลือ วังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
52 7 หนองสาหร่าย วังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
53 8 หนองสาหร่าย วังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา

Tag: เวลาละหมาด ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาละหมาด ซุฮรี ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาละหมาด อัสรี ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาละหมาด มักริบ ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาละหมาด อีชา ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาละศีลอด ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาเปิดปอซอ ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาแก้บวช ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา มัสยิด ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา