วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 คลองหก ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
2 2 หันตะเภา ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
3 3 คลองหก ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
4 4 สี่แยกคลอง 26 ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
5 5 คลองตาสิ้ว ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
6 6 บ่อตาโล่ ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
7 7 บ้านสร้าง ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
8 8 บ้านสร้าง ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
9 9 วังคุ้งแมว ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
10 10 ลำตาเสา ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
11 11 กระทุ่มลาย ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
12 12 ไดนกยาง ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13 13 คูคต ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
14 1 สร้างใน บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
15 2 สร้างนอก บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
16 3 บ่อตาโล่ บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
17 4 บ่อตาโล่ บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
18 5 บ่อตาโล่ บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
19 6 ง่ามผักตบ บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
20 7 เสาวังคา บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
21 8 เสาวังคา บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
22 9 ห้วยจรเข้ บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
23 10 คานหัก บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
24 1 ลาดทราย วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
25 2 ลาดทราย วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
26 3 บึงวังน้อย วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
27 4 คลองหก วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
28 5 คลองห้า วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
29 6 คลองสี่ วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
30 7 คลองสี่ วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
31 8 คลองหก วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
32 1 หัวคลอง ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
33 2 ลำไทร ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
34 3 ลำตาสังข์ ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
35 4 ลาดทราย ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
36 5 ลาดทราย ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
37 6 ง่ามผักตบ ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
38 7 สี่แยกวังน้อย ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
39 1 คลองแขก สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
40 2 คลองสิบ สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
41 3 คลองสิบ สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
42 4 หนองโสน สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
43 5 คลองยี่สิบหก สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
44 6 คลองยี่สิบเจ็ด สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
45 7 หัวคลองยี่สิบเจ็ด สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
46 1 พยอม พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
47 2 พยอม พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
48 3 คลองสาม พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
49 4 คลองสอง พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
50 5 คลองหนึ่ง พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
51 1 คลองยี่สิบเจ็ด หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
52 2 คลองยี่สิบเจ็ด หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
53 3 หันตะเภา หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
54 4 หนองเสือ หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
55 5 คลองหก หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
56 1 คลองเจ็ด วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
57 2 คลองหก วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
58 3 คลองแขก วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
59 4 คลองแปด วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
60 5 คลองแขก วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
61 1 คลองแขก ข้าวงาม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
62 2 คลองสิบ ข้าวงาม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
63 3 คลองเก้า ข้าวงาม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
64 4 คลองแปด ข้าวงาม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
65 1 บัวชม ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
66 2 วัดตาเหม็ง ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
67 3 คลองยี่สิบ ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
68 4 คลองยี่สิบเจ็ด ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

Tag: เวลาละหมาด อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาละหมาด ซุฮรี อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาละหมาด อัสรี อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาละหมาด มักริบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาละหมาด อีชา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาละศีลอด อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาเปิดปอซอ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาแก้บวช อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มัสยิด อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา