วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 กระเดื่อง บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา
2 2 บางบาล บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา
3 3 บางบาล บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา
4 4 บางบาล บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา
5 5 บางบาล บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา
6 1 จีน วัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
7 2 ขอม วัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
8 3 หัวตะพานมอญ วัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
9 4 หัวตะพานแดง วัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
10 1 ทางหลวง ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
11 2 กุ่ม ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
12 3 กุ่ม ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
13 4 กระเดื่อง ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14 5 มอญ ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
15 6 มอญ ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
16 7 ผีมด ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
17 8 ผีมด ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
18 9 ผีมด ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
19 10 สาวหม้าย ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
20 1 โรงเหล็ก สะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
21 2 กำแพง สะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
22 3 กำแพง สะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
23 4 โรง สะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
24 5 สะพานไทย สะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
25 2 หัวเกาะ มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
26 1 หัวเกาะ มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
27 3 หม้อ มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
28 4 หม้อ มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
29 5 หม้อ มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
30 6 ม่วงหวาน มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
31 7 เชือก มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
32 8 เชือก มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
33 9 มหาพราหมณ์ มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
34 10 คูมอญ มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
35 1 ขวาง กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
36 2 แก กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
37 3 กบเจา กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
38 4 เหนือ กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
39 5 เหนือ กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
40 6 หมู่ใหญ่ กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
41 7 ในคลอง กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
42 8 กรอกต้นไทร กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
43 9 ท้องคุ้ง กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
44 1 หาดทราย บ้านคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
45 2 หาดทราย บ้านคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
46 3 คลองวัว บ้านคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
47 4 คลัง บ้านคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
48 5 คลัง บ้านคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
49 6 คลัง บ้านคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
50 7 คลัง บ้านคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
51 1 คลัง พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา
52 2 คลัง พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา
53 3 พระขาว พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา
54 4 พระขาว พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา
55 5 พระขาว พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา
56 6 โพทะเล พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา
57 7 สีกุก พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา
58 1 น้ำเต้า น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา
59 2 น้ำวน น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา
60 3 แดง น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา
61 4 แดง น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา
62 5 บางปลาหมอ น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา
63 6 บางปลาหมอ น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา
64 7 บางปลาหมอ น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา
65 8 โรงนา น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา
66 1 ทางช้าง ทางช้าง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
67 2 ทางช้าง ทางช้าง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
68 3 ทางช้าง ทางช้าง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
69 4 ทางช้าง ทางช้าง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
70 5 ทางช้าง ทางช้าง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
71 6 ทางช้าง ทางช้าง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
72 1 วัดตะกู วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา
73 4 วัดตะกู วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา
74 7 วัดตะกู วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา
75 9 วัดตะกู วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา
76 1 บางหลวงโดด บางหลวงโดด บางบาล พระนครศรีอยุธยา
77 2 วัดตะกู วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา
78 3 วัดตะกู วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา
79 5 วัดตะกู วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา
80 6 วัดตะกู วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา
81 8 วัดตะกู วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา
82 1 บางหลวงเอียง บางหลวง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
83 2 บางหลวงโดด บางหลวงโดด บางบาล พระนครศรีอยุธยา
84 3 บางหลวงโดด บางหลวงโดด บางบาล พระนครศรีอยุธยา
85 4 บางหลวงโดด บางหลวงโดด บางบาล พระนครศรีอยุธยา
86 1 บางหัก บางหัก บางบาล พระนครศรีอยุธยา
87 2 บางหลวงเอียง บางหลวง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
88 3 บางหลวงเอียง บางหลวง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
89 4 บางหลวงเอียง บางหลวง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
90 5 บางหลวงเอียง บางหลวง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
91 2 บางหัก บางหัก บางบาล พระนครศรีอยุธยา
92 3 บางหัก บางหัก บางบาล พระนครศรีอยุธยา
93 4 บางหัก บางหัก บางบาล พระนครศรีอยุธยา
94 5 บางหัก บางหัก บางบาล พระนครศรีอยุธยา
95 6 บางหัก บางหัก บางบาล พระนครศรีอยุธยา
96 7 บางหัก บางหัก บางบาล พระนครศรีอยุธยา
97 8 บางหัก บางหัก บางบาล พระนครศรีอยุธยา
98 1 บางชะนี บางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา
99 2 บางชะนี บางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา
100 3 บางชะนี บางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา
101 4 บางชะนี บางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา
102 5 บางชะนี บางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา
103 1 กุ่ม บ้านกุ่ม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
104 2 ต้นทางทวย บ้านกุ่ม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
105 3 กุ่ม บ้านกุ่ม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
106 4 บางตาลี บ้านกุ่ม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
107 5 ศรีม่วงพัฒนา บ้านกุ่ม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
108 6 กุ่ม บ้านกุ่ม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
109 7 ใต้วัด บ้านกุ่ม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
110 8 ปากคลอง บ้านกุ่ม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
111 9 ท้ายคลอง บ้านกุ่ม บางบาล พระนครศรีอยุธยา

Tag: เวลาละหมาด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาละหมาด ซุฮรี อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาละหมาด อัสรี อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาละหมาด มักริบ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาละหมาด อีชา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาละศีลอด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาเปิดปอซอ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาแก้บวช อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา มัสยิด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา