วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 - ชุมชนตลาดวัดหนองแห้ว ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
2 - ชุมชนตลาดหม่อมเจ้า ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
3 - ชุมชนโคกมะนาว ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
4 - ชุมชนโคกศาลา ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
5 - ชุมชนวัดกลาง ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
6 - ชุมชนการไฟฟ้า ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
7 - ชุมชนซอยแสนสุข ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
8 1 ไร่ จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
9 2 สวนทับทิม จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
10 3 เตาปูน จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
11 4 จำปา จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
12 5 จำปา จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13 6 มะขามเรียง จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
14 7 ท่าแดง จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
15 8 โคกมะนาว จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
16 9 ท่าลาน จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
17 1 ช้าง ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
18 2 หัวหิน ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
19 3 ใหม่ ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
20 4 ยางนม ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
21 5 ถลุงเหล็ก ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
22 6 ท่างาม ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
23 7 ทุ่งนา ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
24 8 หนองโพธิ์ ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
25 9 ท่าลาน ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
26 10 ไก่จ้น ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
27 1 ดอนกระสังข์ บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
28 2 โคกกุ่ม บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
29 3 ปากบ่อ บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
30 4 เหนือ บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
31 5 ดอนสำโรง บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
32 6 ใต้ บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
33 7 ร่อม บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
34 8 โคกแค บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
35 9 กลาง บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
36 3 บางตะไลย์ ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
37 4 บางตะไลย์ ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
38 5 บางตะไลย์ ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
39 6 ช้าง ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
40 1 บางตะไลย์ ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
41 2 ช้าง ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
42 7 ศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
43 8 ศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
44 9 ศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
45 10 ศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
46 11 ศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
47 12 ศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
48 13 หัวพรวน ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
49 14 สวนกล้วย ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
50 15 หัวพรวน ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
51 1 วังแดงเหนือ วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
52 2 วังแดง วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
53 3 โคกถั่ว วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
54 4 ท้ายคุ้ง วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
55 5 บึง วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
56 6 บึง วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
57 7 บึง วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
58 8 บึง วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
59 1 กระดาษ โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
60 2 โพธิ์เอน โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
61 3 บางม่วง โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
62 4 สามเรือน โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
63 5 ตะเคียนด้วน โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
64 6 ใหม่สามเรือน โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
65 1 สวนหลวง ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
66 2 ตะเคียนทอง ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
67 3 ท้ายตลาด ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
68 4 อรัญญิก ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
69 5 อรัญญิก ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
70 6 โคกมะขวิด ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
71 7 ชายหนอง ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
72 8 หัวพรวน ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
73 1 หนองกีบม้า หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
74 2 ทุ่งมล หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
75 3 หนองหัวลิง หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
76 4 แถว หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
77 5 หนองสรวง หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
78 6 ปลักแรด หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
79 7 หนองกระเบียน หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
80 8 หนองขนาก หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
81 9 โคกคราม หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
82 10 หนองม่วง หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
83 1 ตำหนักพระเจ้าทรงธรรม ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
84 2 ขวาง ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
85 3 ขวาง ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
86 4 สฎางค์ ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
87 5 กอกา ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
88 6 สฎางค์ ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
89 7 มะขามโพลง ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
90 8 แขก ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
91 9 สวนพริก ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา

Tag: เวลาละหมาด อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาละหมาด ซุฮรี อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาละหมาด อัสรี อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาละหมาด มักริบ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาละหมาด อีชา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาละศีลอด อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาเปิดปอซอ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เวลาแก้บวช อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา มัสยิด อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา