วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 - ชุมชนรังสิต-นครนายก17 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
2 - ชุมชนเสนาวิลล่า91 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
3 - ชุมชนเก็บสมบัติเจริญผล23 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
4 - ชุมชนณัฐวรรณ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
5 - ชุมชนร่วมมิตร ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
6 - ชุมชนคลอง2สามัคคี ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
7 - ชุมชนรัตนปทุม ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
8 - ชุมชนหมู่บ้านทัศนีย์คลอง1 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
9 - ชุมชนหมู่บ้านเปรมปรีด์คันทรีโฮม ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
10 - ชุมชนหมู่บ้านธารารินทร์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
11 - ชุมชนกุศลสามัคคี ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
12 - ชุมชนหมู่บ้านนฐดา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
13 - ชุมชนหมู่บ้านวรุณพร ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
14 - ชุมชนชมฟ้า-วรางกูล ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
15 - ชุมชนหมู่บ้านเมลาวิลล์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
16 - ชุมชนหมู่บ้านพฤกษาวิลล์7 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
17 - ชุมชนซอยดี ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
18 - ชุมชนซอยเกลียวทอง ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
19 - ชุมชนรณชัย ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
20 - ชุมชนหมู่บ้านศรีประจักษ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
21 - ชุมชนอยู่เจริญ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
22 - ชุมชนซอยคุ้มเกล้าอยู่เจริญ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
23 - ชุมชนซอยปทุมเจริญสุข ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
24 - ชุมชนหมู่บ้านพงษ์ศิริ1 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
25 - ชุมชนวราธร ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
26 - ชุมชนบ้านฟ้ารังสิตคลองสอง ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
27 - ชุมชนซอยรังสิต-นครนายก61 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
28 - ชุมชนช้างทอง ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
29 - ชุมชนภักดีราชา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
30 13 ริมคลอง39 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
31 13 ร่วมมิตรร่วมใจ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
32 13 กำนันสังวาลย์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
33 - ชุมชนบ้านมั่นคงนครรังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
34 - ชุมชนเดชาพัฒนา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
35 - ชุมชนเดชาพัฒนา87 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
36 - ชุมชนสินสมุทร ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
37 - ชุมชนกรุงเทพเมืองใหม่ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
38 - ชุมชนชลประทานรังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
39 - ชุมชนซอยเจริญสิน ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
40 - ชุมชนรังสิตใต้ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
41 - ชุมชนศาลเจ้าตลาดคลองหนึ่ง ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
42 - ชุมชนสุขเกษม ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
43 - ชุมชนธัญญารักษ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
44 - ชุมชนหมู่บ้านปรีชารังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
45 - ชุมชนประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
46 - ชุมชนคลองหนึ่งพัฒนา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
47 - ชุมชนตลาดสุชาติ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
48 - ชุมชนตลาดรังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
49 - ชุมชนตลาดพรพัฒน์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
50 - ชุมชนหมู่บ้านสร้างบุญ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
51 - ชุมชนหมู่บ้านรัตนโกสินทร์กลุ่ม1 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
52 - ชุมชนหมู่บ้านรัตนโกสินทร์กลุ่ม2 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
53 - ชุมชนหมู่บ้านรัตนโกสินทร์กลุ่ม3 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
54 - ชุมชนหมู่บ้านรัตนโกสินทร์กลุ่ม4 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
55 - ชุมชนหมู่บ้านรัตนโกสินทร์กลุ่ม5 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
56 - ชุมชนแก้วกาญจน์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
57 - ชุมชนรังสิต-ปทุมธานี21ซอย1(รักษ์สันติพัฒนา) ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
58 - ชุมชนรังสิต-ปทุมธานี2 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
59 - ชุมชนซอยรังสิต-ปทุมธานี4 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
60 - ชุมชนร่วมใจ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
61 - ชุมชนซอย1ซอย2พหลโยธิน94 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
62 - ชุมชนโกลเด้นท์คอนโดทาวน์โครงการ1 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
63 - ชุมชนโกลเด้นท์คอนโดทาวน์โครงการ2 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
64 - ชุมชนซอย39(ปากคลองหนึ่ง) ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
65 - ชุมชนซอย40 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
66 - ชุมชนซอย43 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
67 - ชุมชนซอย51 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
68 - ชุมชนซอย53 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
69 - ชุมชนซอย54 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
70 - ชุมชนซอย60 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
71 - ชุมชนซอย61 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
72 - ชุมชนซอย64 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
73 - ชุมชนซอย78 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
74 - ชุมชนซอย83 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
75 - ชุมชนซอยสายเงิน ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
76 - ชุมชนคุ้มเกล้าเจริญสุข(ไทเทยิ่น) ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
77 - ชุมชนบ้านฟ้าลากูน ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
78 - ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
79 - ชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลองหนึ่ง ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
80 - ชุมชนม.ร.ว.สุวพรรณ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
81 - ชุมชนรังสิตนิมิตใหม่พัฒนา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
82 - ชุมชนมิตรสัมพันธ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
83 - ชุมชนรังสิต-นครนายก15 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
84 1 หมู่ที่ 1 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
85 2 หมู่ที่ 2 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
86 3 หมู่ที่ 3 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
87 4 หมู่ที่ 4 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
88 - ชุมชนชาวทิวสน บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
89 51 หมู่บ้านเลคการ์เด้นวิลล์ บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
90 - ชุมชนริมคลอง4 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
91 53 นิติบุคคลม.ซื่อตรงเฟส1 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
92 54 นิติบุคคลม.ซื่อตรงเฟส2 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
93 55 นิติบุคคลม.ซื่อตรงเฟส3 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
94 56 นิติบุคคลม.ซื่อตรงเฟส4 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
95 57 นิติบุคคลม.ซื่อตรงเฟส5 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
96 58 นิติบุคคลม.ซื่อตรงเฟส6 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
97 59 นิติบุคคลม.ซื่อตรงเฟส7 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
98 - ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ1 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
99 61 หมู่บ้านสราญธร บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
100 - ชุมชนหมู่บ้านพรจิรา บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
101 63 นิติบุคคลหมู่บ้านปิยวรารมย์ บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
102 64 สำนักงานขายหมู่บ้านรื่นฤดี บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
103 65 หมู่บ้านฟ้ากรีนพาร์ค บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
104 - ชุมชนซอยสะอาดวัฒนา บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
105 - ชุมชนซอยวัดเขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
106 - ชุมชนสวนอุตสาหะ บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
107 69 นิติบุคคลหมู่บ้านพฤกษาวิลลเลจ9 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
108 70 นิติบุคคลหมู่บ้านพฤกษา17 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
109 - ชุมชนหมู่บ้านสถาพร บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
110 - ชุมชนตลาดคลอง4 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
111 - ชุมชนซอยสามัคคีธรรม บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
112 - ชุมชนจินดาสุข บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
113 75 นิติบุคคลหมู่บ้านสินทรัพย์1 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
114 76 นิติบุคคลหมู่บ้านสินทรัพย์2 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
115 77 นิติบุคคลหมู่บ้านชัยพฤกษ์ บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
116 78 นิติบุคคลหมู่บ้านฟ้ารังสิต บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
117 79 สำนักงานขายหมู่บ้านลิฟวิ่งนารา บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
118 80 นิติบุคคลหมู่บ้านศุชญา บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
119 - ชุมชนหมู่บ้านรังสิตการ์เด้นวิลล์ บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
120 - ชุมชนหมู่บ้านแพรมาพร บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
121 - ชุมชนริมเขื่อนคลอง5 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
122 - ชุมชนหมู่บ้านเมธารมย์ บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
123 - ชุมชนหมู่บ้านธนศร3 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
124 - ชุมชนหมู่บ้านวรุณพร บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
125 - ชุมชนริมเขื่อนคลอง4 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
126 88 นิติบุคคลเคหะจันทร์ทอง บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
127 1 หมู่ที่ 1 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
128 2 หมู่ที่ 2 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
129 3 หมู่ที่ 3 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
130 4 หมู่ที่ 4 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
131 1 หมู่ที่ 1 ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี
132 2 หมู่ที่ 2 ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี
133 3 หมู่ที่ 3 ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี
134 4 หมู่ที่ 4 ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี
135 50 คลอง9พัฒนา บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี
136 51 เคียงคลอง1 บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี
137 52 เคียงคลอง2 บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี
138 53 นฤมลวิลล่า3 บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี
139 54 เจ้าพ่อดอนไหญ่ บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี
140 55 เอื้ออาทรคลอง9 บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี
141 56 วศิน บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี
142 57 มัฆวานรังสรรค์ บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี
143 58 หมู่3พัฒนา บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี
144 59 คลอง10 บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี
145 60 ซอยเจริญสุข บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี
146 61 พรธิสารเคมี บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี
147 62 เอื้ออาทร10/1 บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี
148 63 เอื้ออาทร10/2 บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี
149 64 ปิยทรัพย์ บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี
150 65 เคหะชุมชนรังสิต คลอง 10/1 บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี
151 66 เคหะชุมชนรังสิต คลอง 10/2 บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี
152 51 กรีนการ์เด้นโฮมชุมชน2 บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
153 52 กรีนการ์เด้นโฮมชุมชน3 บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
154 58 หมู่บ้านแสงตะวัน บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
155 50 กรีนการ์เด้นโฮมชุมชน1 บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
156 53 ทิพยธิดาแลนด์2 บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
157 54 เทพธารินทร์3 บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
158 55 นริศรา บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
159 56 จิตภาวรรณ บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
160 57 หมู่1บึงน้ำรักษ์ดั่งเดิม บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
161 59 หมู่บ้านแพรมาพร บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
162 64 ปฏิรูปที่ดิน5ไร่ บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
163 65 ปฏิรูปที่ดิน10ไร่ บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
164 66 ปฏิรูปที่ดิน20ไร่ บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
165 60 บึงน้ำรักษ์พัฒนาหมู่2 บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
166 61 มัดยิสเราอะห์หมัดรัศมี บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
167 62 คลอง12พัฒนา บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
168 63 ตลาดคลอง13 บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
169 67 วัดพิชิต บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
170 68 มูฮัด บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
171 69 คลองตัน บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
172 70 คลอง14พัฒนาฝั่งใต้ บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
173 71 อาภาภรณ์ บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
174 72 หมู่6พัฒนา บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
175 73 ซื่อตรง บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
176 74 เสนากรีนวิลล์ บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
177 75 หมู่บ้านเดอะเลกาซี่การ์เด้นท์โฮม บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี

Tag: เวลาละหมาด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เวลาละหมาด ซุฮรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เวลาละหมาด อัสรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เวลาละหมาด มักริบ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เวลาละหมาด อีชา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เวลาละศีลอด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เวลาเปิดปอซอ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เวลาแก้บวช อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มัสยิด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี