เลือกจังหวัด
วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาด
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดฮารูณ เจริญกรุง

 
มัสยิดฮารูณ


ชื่อ มัสยิดฮารูณ    ชื่อรอง เจริญกรุง

ละติจูด 13.725550   ลองจิจูด 100.514473

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดฮารูณ เจริญกรุง

ประวัติความเป็นมา มัสยิดฮารูณ

  มัสยิดฮารูณ ตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง 36 แต่เดิมเป็นเรือนไม้สักชั้นเดียวต่อมาทรุดโทรมลงไป จึงก่อสร้างขึ้นใหม่เป็นแบบก่ออิฐถือปูนดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ภายในชั้นบนมีการตกแต่งด้วยอักษรภาษาอาหรับ รอบๆขอบชั้นบนของมัสยิด (ใต้เพดาน) เป็นฝีมือแกะสลักและฉลุของชาวเมืองเจอะนะ ประเทศอินโดนีเซีย มัสยิดฮารูณนี้เป็นศาสนสถานของชาวไทยมุสลิมใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และอบรมกิจกรรม

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดฮารูณ

บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ซอยเจริญกรุง 34
ถนน ซอยเจริญกรุง 34 ตำบล บางรัก
อำเภอ บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดฮารูณ

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดฮารูณ
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดฮารูณ

ทะเบียนเลขที่ 2 วันจดทะเบียน 29 พฤศจิกายน 2491
อายุมัสยิด 70 ปี จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดฮารูณ

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดฮารูณ

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554, 17:56 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.122.64.144
สถิติการเข้าชม 4857 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดฮารูณ
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

ขอเส้นทาง มัสยิดฮารูณ


ขออภัย กำลังปรับปรุง ระบบการขอเส้นทาง

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดฮารูณ
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-